9577| t3bn| nf97| 1ltd| 6e8y| 79ph| 979x| p7x5| tp35| v9l9| bbdj| fv3l| bptr| hzph| l33x| r7rp| 993h| 3rnf| 7bn1| ppll| d9n9| 1913| ewik| 5rxj| h791| xp19| flvt| 7v1n| 3znf| 99rv| df5f| vva7| 1v91| 1l5p| 04i6| bfrj| 71dn| 5tv3| 3lll| xjjr| nx9j| mcma| p5z1| bvv1| 91x3| 95nd| j5l1| jz57| bpxn| n579| 91x3| lrv1| 7pfn| pjvb| 7rlv| 0cqk| 91zn| xf7r| xvxv| 9xpn| rjl7| zltr| 3bj5| 33tj| lnjx| vbnv| j7rn| d1jj| prpv| 3htn| h3p1| 2wag| jprt| zp1p| 3xt3| rb1v| plbj| dhvd| x9r9| ldz3| xx15| hjfd| 6yu0| jppp| 7zln| fpdd| lhnv| zv7h| j37r| lh13| 93lv| 939v| djbf| hn9b| 7v55| pjd3| jfpn| i4ec| dfdb| pj5f|

设为首页收藏本站

狗民网

查看: 102202|回复: 26
打印 上一主题 下一主题

[?经验分享?] ●●●●●●●比熊论坛知识贴总汇●●●●●●●

[复制链接]
标签:以身许国 b5jb 竞彩网网址是多少

zlin89

白银元老

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

狗民币:49877

白银元老勋章 初级宅星勋章 中级水手 财富勋章

跳转到指定楼层
1#
发表于 12/12/25 23:49 |只看该作者 |倒序浏览
以下内容为S妈妈知识总汇

0 k2 d* X# l; o
经S妈同意,对S妈之前发的知识总汇,稍作删减,取之精华绝无添加,不论是S妈转载还是原创,本内容都出自S妈之手,请大家珍惜劳动成果,希望对有需要帮助的朋友有所帮助,我们共同努力共同加油!
5 I) v- p  m% S* w0 X0 R% \$ v

) t4 I. d6 e7 _- }1 u0 Y6 P) m2 R8 z, ^0 B7 }
2 d+ |% f! Q$ {# X

0 v8 f: N5 t  J9 C5 H( u. q
/ a; l3 S4 ~; Q* H1 H- b
1.科学喂养与商业粮喂养区别
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-2479564-1-1.html
怎样正确面对尴尬期,期待丑小鸭变天鹅)
2.====WDJ2011推荐粮=====
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-2472803-1-1.html
3关于科学喂养,如何护理
(发毛粉,美毛粉的激素,防腐剂和鱼油的问题解释)
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-2470839-1-1.html# x; O% _0 k" u0 N1 O+ c
www.goumin.com)0 s9 h3 E4 c6 H( [5 `4 T7 u
狗民网-狗与爱的世界此帖来自狗民网% ^9 }5 U* }0 P7 a- `6 n(www.goumin.com)- ~' {, L+ h! V; e7 G# k
4.比熊的起源
洗澡日常护理的补充说明
贵宾和比熊(出自飞鱼!)
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-2451411-1-1.html1 V) ]; I$ t( _5 E
8,小狗狗的泪痕 ——知识贴
. S9 W) U. p6 a, X$ Y+ V7 C
12,[转]狗狗大便里的文章
  akc建议的幼犬喂养和营养问题
15,皮肤病和外用药——写给动物主人(转载于皮肤病医生刘欣的博客)
16,关于犬的皮肤病的小知识(原创,转帖请注明)
17,贵宾,比熊毛发的梳理和护理——知识贴(原创,转帖请注明)
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-939582-1-1.html$ k* z# i) H; `. N, t. Y8 [
18犬类健康——疫苗的运送、储存及注射
比熊犬AKC标准 (原文翻译,比狗民现有的, 详细很多)+ |: U% [4 b1 `' U$ ]' w& U
20.S麻麻给S洗完澡澡吹毛实录和工具使用方法。(有每个步骤的照片)21.解读关于狗狗的常见行为,纠正主人的错误观22.狗狗不能吃的瓜果和食品23.传说中的食物排除试验程序和食物过敏的表现(仅供参考)
* m2 [% T5 ~' i
) N. _( `9 ^4 y

6 i6 ?) ~3 r0 @9 f5 y3 P0 ^
. h- J' c; g* r" c[ 本帖最后由 zlin89 于 2019-09-15 00:18 编辑 ]

zlin89

白银元老

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

狗民币:49877

白银元老勋章 初级宅星勋章 中级水手 财富勋章

2#
发表于 12/12/25 23:58 |只看该作者

以下内容转自麻薯爷爷日志!

[在此感谢麻薯爷爷辛苦归类]& e' E0 n' {( l4 d

" \+ t) p7 j6 @; A3 V- V; X; V$ W6 x( _! n+ R1 T% w8 V
《一》犬病自检和速查
4 @' [+ L3 j2 R6 b8 g0 J% b) y) u6 @; ~/ e% t) x
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-940815-1-1.html
5 Q. `9 z) u. h2 ]2 h! E" o狗在被毒狗者下毒后的解毒方 法5 p1 y0 Y6 H: T/ m) L# b
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-643080-1-1.html
. y9 f; x( j+ k; h. F) Z狗狗宝贝知识库不断更新。
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-396214-1-1.html
1 f# }) a* `$ G% z# O8 x7 Q养狗完全手册; d! f% ^$ V4 D2 Z$ }# [) X' W
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-504172-1-1.html5 x/ p1 F4 Z% U, o# Y4 P) e4 N
狗狗服药禁忌
6 M" c8 S! c% mhttp://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-191765-1-1.html, M( v: k) q1 Y/ W7 x
狗狗知识大全
+ N6 [( n; B: y4 `  {% j; v) Jhttp://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-426271-1-2.html
9 p0 w% \$ w6 x- a% \养狗小常识
0 n$ Q1 D" O+ a) r0 _( L! ~5 Mhttp://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-164380-1-1.html
; K, g& J! B  z' l0 r* K! C; r, Z健康讲堂分类/ n8 M$ y+ S. U; ]
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-222588-1-1.html
( \" r# _6 P, k* I. R百种类犬疾病及防治方法大全
5 Q2 X' Q9 ?/ [, khttp://bbs.aigou.com.lacrbc.com/bbs/post/view/111_37704848_1__1_30.html
  ]/ i  {5 k' M5 x- Z6 ?+ A雪版实用精华贴汇总
. e. F+ g" m5 Q1 v. `http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-723926-1-1.html
% o5 ~: o; x% v- c7 l" p" R免费为大家解决狗狗的各类问题!
! l* G; q" Y. G% Y9 J+ {9 ehttp://bbs-goumin-com.lacrbc.com/viewthread.php?tid=1030819&pid=28465345&page=1&extra=#pid28465345
; t7 \7 X: F' ]* y$ n: J% _* \" q狗的穴位
图及相关图

$ S; @+ w! v7 r. @
. p) I* Y# {" t
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-565418-1-1.html& m# |+ l: Q9 k, L% E4 r
狗狗常见问题汇总
9 K2 B! B4 X. E- c& s9 b/ z  ?9 M
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-802885-1-1.html/ y8 X) {) G$ N' L
关于狗狗的各种知识# R# \2 f% W# s. V, l1 J6 U! ~; m
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-54874-1-1.html
) q! I% V' r: O+ c知识大全综合
' i9 i2 z! N4 O1 g7 ihttp://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-70236-1-1.html" K6 q9 m. E% ?; P3 c& O
汇总各种犬病的特证及预防
  l6 ^1 x8 k+ E- a  c, ahttp://baike.goumin.com.lacrbc.com/%E4%B8%8D%E5%90%8C%E7%96%BE%E7%97%85%E6%97%B6%E7%9A%84%E8%BE%93%E6%B6%B2不同疾病时的输液
7 g4 p4 C% ^: q0 k' O: H  J; ghttp://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-177564-1-1.html9 o$ Y, a3 \' o+ H
宠物急救和常见备用药物表
+ v# [. x. z+ m* N0 l* J
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-179050-1-1.html
0 ~5 t8 b& q+ _& S- P3 i2 [; r给狗狗的常用药, ~# c: ^5 b# v1 t, w$ k
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-1196975-1-1.html
/ ]6 [3 A, ]7 B; r* m$ _转帖—很有用的,实用药品!
; U6 S% B* h1 e  \
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-70229-1-1.html
# t% q3 ?2 Y, M/ N& I. P1 T狗对家庭用品的中毒及急救
$ T) X. b' i. }& K& T
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-718217-1-1.html
) \4 i$ Q+ y2 i/ Q1 I. A8 K狗狗各种病的预防/ c9 u- a' {& ^! I. r# f
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/viewthread.php?tid=540142&extra=page%3D7%26amp%3Bfilter%3Dtype%26amp%3Btypeid%3D539
0 M! G- y) d  L* x$ |8 F. U( X- p告诉你最全狗狗的病例
, |* }' X! I6 K" l  }http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-684959-1-1.html1 d4 {5 E7 G1 e
根椐幼犬的症状判断疾病

# ^, A1 l) ]+ D% i4 ^1 V1 U0 Z
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-561981-1-1.html9 v0 \' d# a2 Z7 v- P  }+ |
易患病的判断和治疗方案4 i8 S- u' t: ?. `
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-798337-1-1.html
6 E; [1 g3 n  W& t. I怎样看出狗狗生病,10条以下记住

$ b8 A0 x1 [$ X; }7 _: S. g2 m
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-179064-1-1.html" k% e" o9 Q# [' v7 w: l
自己为狗狗检查身体

) F9 U/ N% S+ X( Z
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-198913-1-1.html1 d4 _! q! k# ^" t+ l3 T
狗狗问题早发现
) F* b9 N8 s( U% l+ d
http://www.tcbaby.cn.lacrbc.com/jiaoyi/viewthread.php?tid=44492&from=recommend_f
# J9 X. J1 s# U: e1 L比雄犬”咳嗽的治疗与用药

" u3 c0 h' M; }  D' Z! J3 S! ?
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-98870-1-6.html  d/ X! p5 ^: M! [
犬咳嗽诊断# D  m) |: S  W
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/viewthread.php?tid=182656&extra=page%3D14%26amp%3Bfilter%3Dtype%26amp%3Btypeid%3D539% Y& Q* |( I/ H7 k+ C2 f) N$ ]5 t
犬感冒与传染病的区别3 ]# N0 p% l8 W1 U& e4 ~4 d
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-811595-1-1.html: @( \* T# N; L, O5 h
转自检时犬的测温和意义!8 p% S2 ]' L& r/ J
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-788349-1-1.html
* C  b, R/ ^- `3 U, D# M. s% J关于犬翻肠子的精彩见解' e* F, e6 N* D0 v
http://www.cndog.net.lacrbc.com/htm_ziliao/ziliao_last_5835.htm6 d( c8 [& s  R( V, q" y
特殊品种犬类的常见病诊断: q- o9 y( B- L  q$ B* @( J' v
http://bbs.aigou.com.lacrbc.com/bbs/post/view/118_19140527_0__1_0.html
( L" `* }, i7 r5 F; J  [9 U带狗狗看病时的注意事项
# b) F6 p8 n0 S0 Nhttp://zhidao.baidu.com.lacrbc.com/question/117397127.html
3 m; t  B) U9 s- S% s% j% t怎么给狗狗打针0 A" Y. B4 _. [$ K
http://zhidao.baidu.com.lacrbc.com/question/173123187.html
% Q$ J5 {& K/ B怎么给狗狗打针啊,注射部位是哪里啊
" C: i' d3 m3 a7 J6 b9 `+ U! M* Mhttp://iask.sina.com.cn.lacrbc.com/b/7589320.html
4 i2 N6 x6 r" j% z# P( z怎么自己给狗打针,需要注意什么
0 V+ N7 ]) Y* t  e1 D* ^' I- Uhttp://www.cngaosu.com.lacrbc.com/a/2011/0313/109405.html7 A  O* u8 T4 {" A( Y: o  v- o
怎么给狗狗打针
. m# C! c% ^# ?1 B5 @$ |4 N7 ahttp://www.chinapet.net.lacrbc.com/bbs/topic-1689639.html
6 S5 m& J; o7 T3 l9 z+ ~8 r如何给狗狗打针、喂药!
( \# ^4 j$ X: C( E" s. t" zhttp://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-22416-1-1.html
5 T& I% H: v. O" x- A1 P  s) k给狗打针,没图片,有视频

5 V4 t% A: ^1 ]
. U, r. m; }; R) b. T( f! g& }8 H( @[ 本帖最后由 zlin89 于 2019-09-15 10:52 编辑 ]

点评

ぃ~點點℃  好  发表于 14/10/31 17:41 回复点评

zlin89

白银元老

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

狗民币:49877

白银元老勋章 初级宅星勋章 中级水手 财富勋章

3#
发表于 12/12/25 23:59 |只看该作者
《二》犬瘟细小及冠状病的治疗

: w* @* A6 I, u7 s$ Y  a! {% r: @% ?+ i$ t+ A* B, I
! U0 M5 @. b" A
http://pet.poco.cn.lacrbc.com/bbs/thread-136205-1-1.html
! K9 ]$ A# h3 E& E犬瘟英雄榜$ V( `$ ~. q- I
http://wen.j.cn.lacrbc.com/question.php?qid=16526
2 n% \2 A( \4 j) S1 }' E* r0 J1 I; q狗瘟晚期怎么治疗,
  y& {* j5 _: r% s0 P9 F% m
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-823454-1-1.html- z% ?6 i. Y- r# K5 F
狗瘟晚期,懂点的都进来帮帮我跪求# }/ s' l9 Q* F' }6 v6 G
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-677072-1-2.html
- D$ c5 \, r2 K6 b9 `4 N治疗“犬瘟”基本方法【请遵医嘱】8 S4 y+ E$ p& Z8 N5 T. ?; x
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-791961-1-1.html
3 h; S& B/ Y$ A; i5 s/ l! }3 h治疗细小犬瘟的中药
8 d5 C9 O" y: O/ R6 i& Z5 q! Hhttp://bbs-goumin-com.lacrbc.com/viewthread.php?tid=375128&extra=page%3D10%26amp%3Bfilter%3Dtype%26amp%3Btypeid%3D5394 b8 Z; x7 V/ D# j% K0 @) M
提高犬细小病毒性肠炎的治愈率

1 W' t) ^3 S' Y: G
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-823454-1-1.html
3 j" l% b6 s! E, A. ^狗瘟晚期治疗用药
6 w5 S5 w: U; ^) \: O$ [8 Lhttp://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-917433-1-1.html8 M- ^1 H4 K. d) l  A, X6 Z
养犬知识,包含治疗犬瘟细小等特效秘方4 r1 u" i% |6 @3 ~4 H' W* k" O
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/viewthread.php?tid=117031&extra=page%3D15%26amp%3Bfilter%3Dtype%26amp%3Btypeid%3D539
6 p- u1 H# m4 c- ^4 u  r/ t+ V+ v攻克犬细小等病有良方
8 ^# |! S. Z( q' X. a8 @http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-687160-1-1.html5 z9 ]/ G, `, c( l. b
关于细小、冠状病的罹患原因析& i( T9 m7 v# S. I$ T6 [
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-767704-1-1.html
) ~: Y8 m" c# I8 i/ v关于细小& {& m0 d2 y  o3 t
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-590616-1-1.html) L7 P* L, _8 ?7 B/ t8 Q4 |; C
关于治疗冠状病恢复期和一些养狗
: c6 N7 K, c  K! b  ~4 B
的体会

zlin89

白银元老

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

狗民币:49877

白银元老勋章 初级宅星勋章 中级水手 财富勋章

4#
发表于 12/12/26 00:00 |只看该作者
《三》驱虫药

. o4 @/ u& j4 Q, G, l( l$ b$ N% w9 H0 ^- E# k8 D8 ~2 p
http://pet.poco.cn.lacrbc.com/bbs/thread-299892-1-1.html
3 p/ m( K+ H: u& r! I( T3 s5 ~狗狗驱虫的药
, W) x; S. f7 N9 H/ W( y! S% U: I7 e
1:体内驱虫

( q0 k4 K, D* m2 G
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-836509-1-1.html! R' r/ O2 Z6 O# q
关于给狗狗驱虫药的选择
) @2 E" S9 l0 H# Y& `) j) p- m
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-1358057-1-1.html 请大家学会怎么给狗狗驱虫。

: [) L6 W( B: D+ z
http://www.jeepcorps.net.lacrbc.com/forum/viewthread.php?tid=63773( \% E8 b, e0 t3 U
狗狗的驱虫药(体内和体外的)* a6 D7 O$ p3 [, D$ V+ |% V
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-616015-1-7.html! D4 \' |9 @. z+ C' M
常用驱虫药介绍
: u% T) k& Z: t5 Y) F" Ghttp://tieba.baidu.com.lacrbc.com/f?kz=460298531
$ Q" y0 Y1 s8 u驱虫药的用法,以及驱虫知识2 ~  l# a/ p* o) k, N. B# v- T2 Y
http://www.xici.net.lacrbc.com/main.asp?url=/u10283617/d51552794.htm$ u7 c7 R, u4 V% X" j- `, s
对大家有用的关于犬的体内驱虫及几种常用驱虫药的介绍给犬驱虫的方法
4 m3 `/ o2 ^' P( h& vhttp://wenwen.soso.com.lacrbc.com/z/q193696146.htm1 R0 `; N$ L+ a% w' g, W
什么牌子的犬用驱虫药好?
; A  m+ w5 v+ N- J2 Y7 Chttp://blog.aigou.com.lacrbc.com/maomaomaomao/diarybody_143882.html6 f4 n1 L$ R# U$ i
驱虫药用法

8 S# u7 s+ o" M' b9 ~
2:体外驱虫
" Y1 x: p  ?* X1 W6 r* x" o
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-833659-1-1.html
2 {. d. F( l3 W, H; s; G- k1 k解决宠物跳蚤的土方法4 s5 a* q; s# a/ m6 O$ s) L
http://www.weigoo.com.lacrbc.com/News/Channel/20101103091609934.html
) p4 R% I, B& Y& b9 Z' j9 R, R治疗预防清除犬蜱虫
1 H4 @) @9 L9 uhttp://www.weigoo.com.lacrbc.com/News/Channel/20100929090733131.html
; F+ Y. ]' E  G宠物小百科:蜱虫是什么?
+ k& O% v, z& z" @3 X" c( Hhttp://www.weigoo.com.lacrbc.com/News/Channel/20100928085325159.html
' Y' G& H* {  \1 u4 K蜱虫不可怕!关键在于预防
/ H2 `! K. c. a  N4 A  ~) w6 V& G% X7 lhttp://www.weigoo.com.lacrbc.com/News/Channel/20100919114445796.html
+ N5 g; t# N% z$ S应对蜱虫妙招!

# \0 [) W" Q$ o6 D/ U2 b9 H
http://www.123pet.com.cn.lacrbc.com/viewnews-13761.html' P; m. y8 ~; z& p
祛除狗狗身上蜱虫的方法+ }: e/ L% S* E* g8 T5 U
http://www.weigoo.com.lacrbc.com/News/Channel/2010070610490178.html* ^: {* t! T2 y* g% ], V0 h
治疗预防清除犬蜱虫的方法( N5 v" o7 W( a* [1 }8 B
http://www.weigoo.com.lacrbc.com/News/Channel/20100915090313328.html
# b6 W: s$ @' K8 m外出旅行 迎战蜱虫 狗狗除蜱3大速效产品'
" h) v1 [; R% k4 x# M9 ^/ Chttp://bbs-goumin-com.lacrbc.com/viewthread.php?tid=690292&extra=page%3D1%

4 m! G; s3 U/ @1 P- R/ A/ j
福来恩滴剂正确使用方法示例
2 a; t  P) L6 E7 ^$ Y- O5 _1 P7 D* bhttp://blog.aigou.com.lacrbc.com/aigoublog1199060/diarybody_297680_0.html
- y8 A. O* s: J$ ?+ I1 b, D; n% K4 ^福来恩®喷剂使用方法5 g: G8 ^; B: W. |) A1 ^' u
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-353690-1-1.html
& M' J, W# g- [, n; |福来恩®滴剂使用方法5 H7 J8 A6 f3 o
http://auction1.paipai.com.lacrbc.com/A816630900000000002838C805471876
" L$ \- T' z. r$ A- f+ P- }美国辉雷安万克犬打50喷剂 宠物体外驱虫药 跳蚤 虱子' ~) @$ o/ x' N6 x4 V0 f3 T8 \
http://item.taobao.com.lacrbc.com/item.htm?id=4936249467
$ n) `+ d: I( F% G& N6 N& k& ]/ R( m0 g德国西门斯蚤不到1、0滴剂内容介绍
$ u7 A! `" D9 m; o2 J, Z8 Q* xhttp://www.goumin.com.lacrbc.com/ping/goods-view.php?id=1361, M2 t0 c1 F' E: M. ~6 A! c
德国西门斯蚤不到200喷剂用法及点评!
$ u0 P; H7 Q6 A% d% Bhttp://hi.baidu.com.lacrbc.com/%CC%EC%CF%E9%C8%AE%C9%E1/blog/item/bc245c0b0fa074c23bc763a3.html0 P( i% E8 R. a9 S! @
最适合博美用的体外驱虫药《西门斯》

zlin89

白银元老

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

狗民币:49877

白银元老勋章 初级宅星勋章 中级水手 财富勋章

5#
发表于 12/12/26 00:01 |只看该作者
《四》犬的免疫
& ?& Q3 K& G7 }4 k

1 n7 f9 U  {" O2 b) Chttp://bbs-goumin-com.lacrbc.com/viewthread.php?tid=206345&extra=page%3D76%26amp%3Bfilter%3Dtype%26amp%3Btypeid%3D207# H9 @3 W: Y4 W8 {' D. k% R
打了疫苗真的没事了么?
4 {0 X& A2 X+ U! |http://zhidao.baidu.com.lacrbc.com/question/143261597.html$ T8 g; ?: {1 Y) o- [. o
狗狗打疫苗期间可以驱虫吗?- B0 y' q# K$ Q3 s: Z
http://zhidao.baidu.com.lacrbc.com/question/108033250.html
- {9 O+ U! u9 @; w狗狗可以边做疫苗边驱虫吗?
# r2 h/ A  P1 G$ P2 b( Fhttp://zhidao.baidu.com.lacrbc.com/question/118619510.html7 i9 a- J! Y# }1 R; o3 ?2 L
狗狗疫苗没全部打完可以在期间驱虫么1 X: [2 y$ `+ C: p( H7 }; J
http://www.weipet.cn.lacrbc.com/bixiong/disease-nurse/yimiaotime.htm! V$ ?4 \! j" c7 r: ?* W* U5 J2 Z
比熊犬注射疫苗时间表及注射疫苗名称
' C, _7 Y/ s) V- u2 Fhttp://www.cndog.net.lacrbc.com/htm_ziliao/ziliao_last_4886.htm; O1 U3 e& ^% s  k1 W3 `' K
宠物疫苗流程及注意事项5 h0 B8 C6 K. N4 j; W
http://www.czpaiduoge.com.lacrbc.com/article_news.asp?anclassid=94&nclassid=354&id=7734 e, Y( \; e0 g2 p3 g
给狗打疫苗的9个注意事项: E; B7 Y* J* U$ }' X; [" i4 o
http://www.goutx.com.lacrbc.com/bbs/thread-736-1-1.html6 x/ n7 Z$ \6 P6 U. y7 P
犬的免疫程序及注意事项!* T3 x, V+ x6 t0 {1 l
http://bbs.sgou.com.lacrbc.com/viewthread.php?tid=4769944 d' N2 O/ n. \
疫苗&免疫注意事项
8 R8 s* g5 ~$ J  `http://www.zangaojie.com.lacrbc.com/read-htm-tid-257.html
% \1 T0 m- A8 m6 \/ M5 ]注射疫苗和免疫苗的程序及注意事项
* S* N; j* u& ]* x
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-846347-1-5.html
9 v; V: L1 E# M狗狗犬疫苗失效的原因
- [4 N$ C( f* }1 }+ B- phttp://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-468729-1-1.html
& z( J0 B# r) w狗狗疫苗知识,误区及常见疫苗价格
- L& j' L, ~; v# L* l' D" f* e) N  g/ P# s$ p- C
http://zhidao.baidu.com.lacrbc.com/question/75294986.html( _# P; A' @% T5 g
犬的弱毒疫苗和灭活疫苗有什么区别?
; Y; O, n/ `5 Uhttp://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-687242-1-1.html- d5 J. h7 C- U& ]- ~/ ]4 Z1 A, J# }
打疫苗须知
* ?7 H+ F- S/ @+ y3 F# a( D; {http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-708336-1-1.html
1 x# B$ n$ ~9 m6 S2 [- \9 F我第一次看到的有点点专业的疫苗注射知识-转
7 D  B5 i+ s+ V8 F- ahttp://www.goumin.com.lacrbc.com/dog_blog_show.php?blog_id=197195
' ?4 Z/ c8 ]" D  @辨认真假荷兰英特威疫苗
" i' F( p$ |. I1 fhttp://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-731845-1-1.html
4 a. U( p8 [9 t  j免疫时间表, h7 d5 B# g# @

) S; B0 `: Q* s. Yhttp://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-644736-1-1.html+ o; d% U# J0 @8 P( Q1 R. p
关于疫苗的事
% {2 H7 f) S/ k9 i4 ?http://ask.weigoo.com.lacrbc.com/QA/QuestionItem.aspx?QuestionID=8B907A56EBFA40C3911A14CC48842C32; S1 F  G& l" x& h
给狗打疫苗的几个注意" m4 I/ {- V& j) V$ z% ^1 N
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-215593-1-1.html- j4 `7 L4 z8 }: T6 a* y9 r
疫苗。驱虫。细小 和 犬瘟。细小治疗方法,止泻用药。狗吐咋办
' ?7 F1 u* N( e, N* G9 p# Uhttp://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-243207-1-1.html
9 k4 b% C2 s  {6 |/ m常见狗狗疫苗及价格
7 f3 h* z1 T  G% G" G0 ]
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-1858345-1-3.html    犬疫苗知识全攻略                                http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-2492493-1-2.html    疫苗的运送、储存及注射

zlin89

白银元老

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

狗民币:49877

白银元老勋章 初级宅星勋章 中级水手 财富勋章

6#
发表于 12/12/26 00:01 |只看该作者
《五》犬脚病的预防

: Y: s6 m6 m% s+ T4 ?$ A# m4 [0 {

  I; |1 |: }0 z2 k8 h, K3 Yhttp://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-829984-1-1.html2 E: c% r: R# @1 F
关于如何预防和治疗犬的舔脚和咬尾!欢迎讨论. b' H1 \, B4 X# Y
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/viewthread.php?tid=899612&extra=page%3D3%26amp%3Bfilter%3Dtype%26amp%3Btypeid%3D207
& l- O, {& O0 l% g狗狗的足部护理
7 @: ~2 z. I2 j4 G; ^/ ahttp://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-855031-1-2.html+ u! X" v3 j9 P" ]1 e" V, b$ G3 `$ M
狗狗为什么总舔爪子?
3 @( ]1 O$ m$ V1 _1 s% a3 shttp://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-566955-1-1.html: Z' H: i3 U4 @- X% H
关于狗狗指尖炎的预防和治疗
2 d6 n2 D+ C1 `" c/ T* r$ \$ ]& ^http://wenwen.soso.com.lacrbc.com/z/q124275964.htm
' O1 E/ z0 @" l. N" N2 S狗狗爪子发炎
3 ~. Q$ g$ K& [: N* `http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-538903-1-1.html
$ i4 E. G+ O5 Z& ?3 T. u! v因为旺白有点趾间炎的症状,所以去搜来的好帖
" x7 b. q) A, E# Q5 z% _. L$ ^
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-740627-1-3.html
2 Q1 a' i' V* r! f5 @& Z狗狗喜欢舔脚趾 你知道是为什么吗
+ u0 w% U/ ^! F! ?! ^
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-882006-1-1.html
6 r; g/ ?. Y2 `3 \/ f! K& q天热了,请大家注意保护好宝宝的脚!

zlin89

白银元老

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

狗民币:49877

白银元老勋章 初级宅星勋章 中级水手 财富勋章

7#
发表于 12/12/26 00:03 |只看该作者
六》犬的耳病
( q+ W8 ~* a0 p2 r
# J- M" P" M: E! M9 r
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-46298-1-1.html
3 L! B6 q0 p1 L" _很多狗狗飞耳,现贴图告诉大家治疗办法
& [8 c3 k/ E5 R" @8 b, n" r
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-709590-1-1.html6 O- _3 b- V7 ]) \$ @! l) [/ S
一转皮肤病医生的贴子,耳螨和耳炎!http://www.cndog.net.lacrbc.com/xiaogou/a2253.htm    认识犬的耳病常识6 }  ]' O" `5 \+ v
http://bbs.chinapet.com.lacrbc.com/thread-324124-1-1.html    警惕可卡犬的耳病
, }2 U8 U7 K9 p$ g; C2 Ehttp://www.mypethome.com.lacrbc.com/thread-4328316-1-1.html    要注意狗狗的耳朵  x! |9 z3 z. R/ y# Q
http://www.aiquanjj.cn.lacrbc.com/chongwuzixun/2585/    可卡犬耳病的防冶
+ `% i$ p3 d% w6 |  vhttp://bbs.hefei.cc.lacrbc.com/thread-576417-1-1.html    防治狗狗的耳病

8 V9 c4 |/ f. L- Y6 J  H
http://www.qhdcwyy.com.lacrbc.com/xxym.php?id=353: t+ T9 d4 B& _3 B
犬外耳道的病理生理与病症防治% ?* \* d; y' s3 A, _
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-618961-1-1.html1 Z! p+ u/ C0 k! E5 {5 w; \3 ^
耳螨(耳朵臭死人)的克星
+ p% t5 N# t* `- J2 d1 o8 _1 B  Qhttp://www.56.com.lacrbc.com/u81/v_NDc4MzgxMDI.html
, s/ S- K# V$ b( r- F犬耳螨
0 ]( U4 ?4 Q, S  S1 i/ S+ t" Bhttp://www.flyingkennel.com.lacrbc.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=6&Id=186 q/ b" d2 c/ g' d5 l
耳螨的病原、传染、症状及防治" \  g; U5 N- {% f
http://info.chinapet.com.lacrbc.com/html/5/5-37-article-7448.shtml" o. a2 d% g" `+ z
犬耳螨  V& {0 Q0 X! L6 n7 @
http://bbs.hualongxiang.com.lacrbc.com/read-htm-tid-4395313.html
6 T+ h& h0 D" z/ Y9 T春天来了!小心犬耳螨1 N& v& N2 {, I: c
http://iask.sina.com.cn.lacrbc.com/b/216763.htm
& X1 w, {- p* I# T4 w$ ?狗狗的耳螨会传染给人吗?# j6 c8 v- a) z7 E# H
http://www.pet19.com.lacrbc.com/titledetail.php?gid=86&tid=555
4 s$ ?  f/ |9 q犬耳螨病因是什么?如何治疗! _" d& A2 s+ |7 a* m$ o
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-1234993-1-1.html0 K9 i8 H7 A9 N. v! d! B
给有需要拔耳毛的朋友们的温馨提醒(转)
. c* e: F  Z# q1 E$ jhttp://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-1321935-1-1.html& C" e  y# o5 }) m5 Q5 ^
金盾 西门斯 维克 碧艾欧 滴耳液使用心得报告 + 如何给贵宾清洁耳道
: ^- p, k: k/ \
http://www.tudou.com.lacrbc.com/programs/view/FdwwtYK40jI/    宠物狗清洗耳道视频
5 {* {- j& H- q" q9 Hhttp://blog.sina.com.cn.lacrbc.com/s/blog_68a12a6d0100jy0e.html    如何给狗狗清理耳道

zlin89

白银元老

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

狗民币:49877

白银元老勋章 初级宅星勋章 中级水手 财富勋章

8#
发表于 12/12/26 00:04 |只看该作者
《七》犬的眼及鼻病
$ ^# o' \  Y& q: e& [

! n0 u8 M- G4 [4 j4 e/ S* w6 Shttp://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-701809-1-1.html
5 l# ~. @( [% @$ y5 A8 z狗狗眼睛出现的各种问题
" r* ], C+ X( w8 T( u# M
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-746703-1-1.html
* g$ M& l: @7 |2 W) R2 Z狗狗泪痕知识及处理办法
' |$ X5 Y$ W7 \, Q- K% K* F9 h/ chttp://hi.baidu.com.lacrbc.com/%CC%EC%CF%E9%C8%AE%C9%E1/blog/item/dc2ad2266261e7144d088d4f.html+ o; B; U- e' Z% I
狗狗泪痕成因及治疗
8 u2 F- ~7 ?- B4 I1 O9 x: Dhttp://pianfang.9939.com.lacrbc.com/wgpf/yb/2009/1127/108235.shtml/ G- L1 J$ U, n/ d9 ]! c
宠物犬眼病症状病因及治疗
1 ^$ w( X# z3 x! p  ?: O# G- c
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/viewthread.php?tid=553862&extra=page%3D7%26amp%3Bfilter%3Dtype%26amp%3Btypeid%3D539/ e+ s& ]1 @2 b+ U7 {
GG经常流眼泪很有可能是罹患眼睛的疾病喔: n0 w3 N+ F' H) t
http://www.goumin.com.lacrbc.com/news/14070.html
8 k  {# E5 O+ L) @犬的眼睛也可以长寄生虫吗,如何防治?
+ p! V2 z* G% h0 I0 Shttp://www.haogouw.com.lacrbc.com/ggzx/ylbk/qbfz/ykbfz/200612/1170.html
7 G( l* Y$ E$ c1 Y' H狗的眼科病--犬干眼病的病因、诊断与防治
) S4 j  z4 s) g- E3 x, |0 z; K9 ahttp://iask.sina.com.cn.lacrbc.com/b/16415422.html
& U( d- w4 N% C; R9 g, ?宠物狗眼病如何治疗0 y* Z/ s$ o  l1 W3 ?
http://zhidao.baidu.com.lacrbc.com/question/151303980.html?push=ql
) M, N! e9 e' p% H: [狗狗倒睫不进行治疗会死吗?' u7 T" R7 V, V; k. Y
http://bbs.chinapet.com.lacrbc.com/showtopic-1004759.html5 D( n4 C. m& k" x0 a3 t) s
听说北京狗、沙皮狗易易患睫毛倒插,是真的吗?
' q7 a9 A/ ?: p3 ]9 |( g8 I& l9 whttp://iask.sina.com.cn.lacrbc.com/b/7739550.html. D7 x9 h. A! F4 Y% k& N' N
狗狗的鼻子和嘴唇退色是什么原因!$ E/ X" A  A% Q' v4 R- ~

; Z. a  c9 p' n  M" j* ~' ?http://www.0597kk.com.lacrbc.com/simple/?t203177.html( F5 B  Y3 T  L- Q8 f" R' Z
狗鼻子的褪色问题
8 }4 A& @' C6 B% ohttp://hospital.aigou.com.lacrbc.com/medicalrecorddetail__217456.html
: m/ u/ E+ t, E. C! {! o  R狗鼻子退色& \; V5 R4 F7 M2 Y+ R* I. Y
http://bbs.boqii.com.lacrbc.com/viewthread.php?tid=289519
. P+ T' R* |7 @8 H- p狗鼻子褪色的诊治
1 h% v$ Y9 x% n# ?: S# F' khttp://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-247790-1-1.html
" o% ~- H1 w) c# Q. [1 e关于狗狗的鼻子褪色问题!8 t, G9 W7 |& q" e# j
http://www.goumin.com.lacrbc.com/ask/23691* ?: d! K5 r9 h7 [( N5 k* t- {
狗狗鼻子褪色
' A; j9 o+ i# h0 g7 Uhttp://zhidao.baidu.com.lacrbc.com/question/133585569.html
0 E  i  e" O  i  t, o狗狗鼻子褪色怎么回事?!

zlin89

白银元老

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

狗民币:49877

白银元老勋章 初级宅星勋章 中级水手 财富勋章

9#
发表于 12/12/26 00:06 |只看该作者
《八》犬的综合知识
1 H) [* ^! w3 P  s& T) l
5 y. E4 @3 ]) O9 O. m& `  c# |$ i
9 m6 D$ V% }6 a9 J
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-1021128-1-1.html
% w7 f' u! R( q" }3 b$ M2 U9 I: R9 p+ W家有宠物 有些事儿您一定要知道(法院官方转载)!!!非常实用
& |3 b- W0 L: x% ]1 u7 F
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-2260416-1-1.html    网络防骗小常识 识图辩狗 辩物 辩人
" w/ L: l1 V& z, C: Ehttp://bbs-goumin-com.lacrbc.com/viewthread.php?tid=155372&extra=page%3D80%26amp%3Bfilter%3Dtype%26amp%3Btypeid%3D207
& @1 }6 S) `* c6 h# e  e, S警惕!让宠物受伤的家居用品十大陷阱

1 o2 u4 F& I+ J
http://www.goumin.com.lacrbc.com/topic/648 l& o! a) w% |& E  |
狗狗乘车手册
0 U7 s) V( H) r9 N( B; y( C' yhttp://bbs-goumin-com.lacrbc.com/viewthread.php?tid=504951&extra=page%3D5%26amp%3Bfilter%3Dtype%26amp%3Btypeid%3D539$ ]' q. t9 w% I6 @& B* P# W/ X/ M+ O6 j
《比熊基本训练》
& z. E- O/ T: v! O& {5 q
http://www.tcbaby.cn.lacrbc.com/jiaoyi/thread-11899-1-1.html1 Q2 J  L6 C- l$ h. k* M
纯种,比雄犬的选购!
( v3 ]2 C0 a. N1 }& i: S
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-1104960-1-1.html
; W/ j' m( `, o: I  F: R比熊的高和长是量哪里?
9 o$ T# ~0 P3 w
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-361040-1-1.html
' |$ z: b) C6 K比熊经验交流贴

0 O7 E4 c/ d6 E) V
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-96443-1-1.html
% Q& H$ b0 g: n: n2 ^& P如何挑选和饲养幼犬比熊7 l& a2 W5 z& `8 o* G
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-1075274-1-1.html关于挑选和饲养比熊幼犬的经验》

6 f! t9 T! j  |5 C' R
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-2251378-1-1.html    比熊犬的美容护理小知识
0 T: z9 b9 Q- m0 E& N9 T
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-530515-1-1.html
4 b7 b# x1 g" A+ B& }) ]4 R# U博美饲养小百科
+ P" c* A9 X2 x; F9 j' bhttp://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-967763-1-1.html, y# ]  k( s' h' t# q; C2 w
金毛幼犬满月饲养常识
3 ^0 }. G/ ]4 m9 [8 thttp://bbs.chinapet.com.lacrbc.com/showtopic-314232.html
! k( V+ p2 d7 S+ G关于金毛的关节问题
- i) Y+ ^) `& w2 L% O8 [# P& W& r/ D3 N
http://bbs.aigou.com.lacrbc.com/bbs/post/view/114_2669628_1__1_0.html% k0 i2 C* h% B6 }, H
关于金毛、拉拉等大狗髋关节及肘关节问题
4 k+ ^& |* Y% Xhttp://zhidao.baidu.com.lacrbc.com/question/96180368.html?fr=qrl&cid=151&index=5& p  ^5 p4 ?8 c) q8 `
金毛的髂关节问题7 d! C: o: Q  Z- p( R- u) [

8 y+ G; Q3 }) v/ ahttp://bbs.aigou.com.lacrbc.com/bbs/post/view/114_12104420_1___.html
3 U1 @0 V( J( g6 r金毛的大问题髋关节发育不良
" B1 m$ \9 K) \9 ?6 O7 ^http://www.weipet.cn.lacrbc.com/disease-normal/leg.htm
! b1 s  ^# I' ~3 A+ X+ c* q金毛腿突然瘸了的五点可能
5 U$ J# t' N8 w" [, l5 Yhttp://www.xiaogangbj.com.lacrbc.com/xgbianmu/bianmuxw/201006/62.html4 X* U4 h" \( _4 A3 {# P
关于饲养吉娃娃常见问题
6 S) s9 B. P' y+ S2 O3 Xhttp://tieba.baidu.com.lacrbc.com/f?kz=4821781071 m; [) B, ^4 S
喂养吉娃娃常见病的治疗及必备物品
1 g1 ~0 Q- ^& w" }
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/viewthread.php?tid=1006873&pid=27803646&page=1&extra=#pid27803646
! n% H* e! M% `, p) K' p熊熊的平时护理方法,个人观点
6 ?5 x# o8 l$ i& c
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-1044132-1-1.html7 s: z& e; L6 U5 A8 ~
初购幼犬须知
: F) Z* U0 |, I% _9 A2 `
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-669414-1-2.html
& a7 x( ]" I) [3 \8 B  K狗狗生病喂药法, H- K" f# a, U, j# D% ?- h
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-25903-1-1.html
* l" G1 E( q& S) N" ?0 e给生病的狗喂药
0 ~6 j7 ~# a# Q& a4 B7 shttp://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-512227-1-1.html
$ n$ }' q( M: m% Z养护知识

5 i6 S/ ]5 L# b1 M- g$ Y/ S) }0 w  B
http://sanhedog.blog.163.com.lacrbc.com/blog/static/6456588220081584159259/5 {# x! r! [- C7 ]# Q( o( S
狗狗的护理知识
2 C  t: y+ Z6 J; s' Jhttp://bbs-goumin-com.lacrbc.com/viewthread.php?tid=479353&extra=page%3D8%26amp%3Bfilter%3Dtype%26amp%3Btypeid%3D539; N. ]9 m( W- [+ L9 q, C5 T
狗狗疾病防治的误区
  ^! j& o3 O  e. L7 b* R" Shttp://bbs-goumin-com.lacrbc.com/viewthread.php?tid=645468&extra=page%3D5%26amp%3Bfilter%3Dtype%26amp%3Btypeid%3D539
) U, W& w  ]6 H' j7 ]) G7 n* y& {2 V狗狗的正常生理指标

* B$ Z. T  ~. T- ?/ l" c, s
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-841367-1-1.html
8 l% y5 X5 f% l9 M( a7 N; ]10年养狗心得$ ^7 S& a- V% X$ L; l( N2 B
http://blog.aigou.com.lacrbc.com/lijunjie/webloglist_1_7346.html5 O/ l& @! F- G2 e. O! C
大嘴沙皮的所有日记3 M" U& S! G: `9 {2 \% {1 f! X8 ?
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/viewthread.php?tid=37761&extra=page%3D97%26amp%3Bfilter%3Dtype%26amp%3Btypeid%3D2073 k5 I1 X( {& n/ n* `: ]4 C
如果狗狗有下面各种症状的时候,主人就得小心了7 y3 M- T2 y- ?% W
http://baike.goumin.com.lacrbc.com/%E6%80%8E%E4%B9%88%E7%BB%99%E7%8B%97%E7%8B%97%E5%96%82%E8%8D%AF怎么给狗狗喂药

. W( v8 q: {/ L6 a7 R- N
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-918186-1-4.html2 k+ m4 b8 Q" T
如何应对狗狗打架,对爱宠的你好有帮助一定要进来看看% X- e$ t  M- H! j/ Z1 y8 g
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/viewthread.php?tid=199894&extra=page%3D13%26amp%3Bfilter%3Dtype%26amp%3Btypeid%3D539
* ]+ E, p0 j; e6 t+ M谁是谁的老大?& ~, j% [  N7 S3 k% h
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-177257-1-4.html9 }3 o. Z  K2 P0 a7 [
GG敷眼药、喂药、挤肛门腺、量体温,体重等 (图解说明)2 M0 q1 u- h" Q/ r/ E3 ^, s
http://www.99run.com.lacrbc.com/2009/0120/350286.html
; Z8 U8 H% I, {3 T- r狗抱腿的真正原因:狗自慰的秘密
1 }8 q/ b( w9 ]8 I
http://zhidao.baidu.com.lacrbc.com/question/12397292.html
8 L9 P+ q# \# X+ z如何喂养小奶狗?
0 g  _! A! O+ |  X+ U  W! ^# ^: ?http://bbs.chinapet.com.lacrbc.com/showtopic.aspx?forumid=193&topicid=510412&go=prev" v8 |2 e: `/ P  q% n$ Z! S+ {
2周左右的小奶狗,怎么人工喂养???' y0 b. S6 ]: |  L( k
http://bbs.aigou.com.lacrbc.com/bbs/post/view/122_11765091_0_0_1_0.html  _/ n, z" p- |6 b$ T
请教23天的小奶狗该如何人工喂养?
% s& s7 W. x, i/ Whttp://bbs.szhome.com.lacrbc.com/commentdetail2.aspx?id=25752053求助啊,如何喂养超级小奶狗
- u; ~. n+ h6 O/ Rhttp://baike.goumin.com.lacrbc.com/%E9%9B%AA%E5%A4%A9%E9%81%9B%E7%8B%977 G. h% u: y- L9 k
下雪天遛狗的注意事项( O" T. Y  q8 I3 r
http://baike.goumin.com.lacrbc.com/%E6%99%9A%E4%B8%8A%E9%81%9B%E7%8B%97
6 O; X. h! H3 \( r晚上遛狗的特别小提醒
) x4 r! D& m# B' D$ I: p" Thttp://baike.goumin.com.lacrbc.com/%E4%B8%8A%E4%B8%8B%E6%A5%BC%E6%A2%AF" D, U3 G) U6 ^# V) i
上下楼梯6 v9 S/ [/ V2 g- l5 t/ c; K" b7 U/ @( T
http://baike.goumin.com.lacrbc.com/%E9%AA%91%E8%BD%A6%E9%81%9B%E7%8B%97' s% z, z; B- s" x- u1 a1 L
骑车遛狗
) }' @$ O& i# ?& [http://baike.goumin.com.lacrbc.com/%E7%8B%97%E7%8B%97%E7%88%AC%E5%B1%B1/ {. r+ D' g4 i! K
带狗狗爬山你需要注意哪些问题
8 x# ?9 p7 @) G- i% P3 @http://baike.goumin.com.lacrbc.com/%E6%96%B0%E5%AE%A0%E5%88%B0%E5%AE%B6/ H! Q4 s# x: c9 T/ t- `. x
新宠到家
* p; `3 a2 B. G3 Jhttp://baike.goumin.com.lacrbc.com/%E5%8D%B1%E9%99%A9%E7%89%A9%E5%93%81& |1 v. z3 A3 C& d& w
危险物品
6 D! p/ D& a2 e' Y: ehttp://baike.goumin.com.lacrbc.com/%E7%9D%A1%E8%A7%89%E8%AE%AD%E7%BB%83) u4 t/ \2 Q! H8 @3 ]
睡觉训练
& U9 G  }+ X4 E6 z7 p% Jhttp://baike.goumin.com.lacrbc.com/%E7%94%9F%E6%B4%BB%E5%87%86%E5%A4%870 `7 y2 B; z, t- t: d4 W4 h4 u. O! j
生活准备
7 x$ e! R  }1 [3 @1 `http://baike.goumin.com.lacrbc.com/%E7%94%9F%E4%BA%BA%E5%8B%BF%E6%89%B0$ F" b5 y# |4 P. u8 f
生人勿扰8 N+ G: T4 F/ I/ u6 _$ p
http://baike.goumin.com.lacrbc.com/%E7%85%A7%E9%A1%BE%E9%AB%98%E9%BE%84%E7%8A%AC
' Y8 d5 y, a7 v9 E7 E2 N  S  V如何照顾高龄宠物犬
% }0 M' y, f; T7 X/ k7 ?& A% Whttp://baike.goumin.com.lacrbc.com/%E8%80%81%E5%B9%B4%E7%8A%AC%E7%9A%84%E9%A5%AE%E9%A3%9F老年犬的饮食
0 _/ ~; j5 v- h! shttp://baike.goumin.com.lacrbc.com/%E8%80%81%E9%BE%84%E7%8A%AC%E7%9A%84%E5%96%82%E5%85%BB老龄犬的喂养1 N- Q( g( Y6 l( K8 Y+ v: P
http://baike.goumin.com.lacrbc.com/%E8%80%81%E9%BE%84%E7%8A%AC%E7%9A%84%E7%AE%A1%E7%90%86老龄犬的管理
1 {3 w9 j# S, ihttp://baike.goumin.com.lacrbc.com/%E5%85%B3%E6%80%80%E8%80%81%E5%B9%B4%E7%8A%AC
& n7 U( \" u( {, d: K关怀老年犬

/ h  r& G4 A" A, h5 N
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-923649-1-1.html
; R5 p$ z: I' q教会你的狗狗独处
9 k9 P. D1 A  Shttp://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-910813-1-2.html
; J% x3 {: i. f- i; y: M) r抱养幼犬前的注意事项' c+ w, e& j! s! X( n
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/viewthread.php?tid=916176&pid=25095812&page=1&extra=#pid25095812
' U) c3 ~# n- l; s5 H# m弓形虫感染的真相
+ _% d' ~8 s: |$ ?- H5 Mhttp://bbs-goumin-com.lacrbc.com/viewthread.php?tid=920119&extra=&page=23 ~( U0 P5 F% f
【 转来个断血线的视频,大家看看 】
! _4 F. f5 q+ v" D" Fhttp://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-781691-1-1.html4 k5 L0 g8 K3 u/ L$ L
关于小型狗狗断血线的好处和方法
4 B( U9 G6 ?) P# o: hhttp://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-914478-1-1.html6 n& Q6 I3 \: n" w4 f$ S8 i
狗狗叫声的暗号
6 f" E9 z7 x1 K( ^; ~5 ihttp://bbs-goumin-com.lacrbc.com/viewthread.php?tid=844022&extra=page%3D2%26amp%3Bfilter%3Dtype%26amp%3Btypeid%3D539% H( F+ F4 c' {( o! i  C
从狗狗的面部表情判断狗的意图

# L* y% e- D' W$ K; x
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-739537-1-8.html& d+ r) I  a7 d6 b
狗狗发情时怎么办(转)
2 Y+ K( M9 h1 H/ h* F
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-1022721-1-1.html
; ~) h! p. Z+ Z7 u) d: _1 j$ }转好帖:狗狗爬楼梯 是祸不是福
$ F! M, S" B7 Q% b- ~  z( Z
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-741690-1-8.html
: m6 [* e9 t! E7 d# c( P5 P5 y, g狗狗咬伤的简单急救
. I# Z+ E1 G% u) q+ L
http://wenwen.soso.com.lacrbc.com/z/q70420216.htm
9 s  M' L" J7 L. @给小狗狗上眼药水行吗?

. ^6 S+ E% F& p' J& @
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-749621-1-8.html3 m( p0 \: a4 t0 C" }1 q! P* q7 o) ~
与狗狗一起生活的小常识
8 K4 k* j4 x2 G  R6 hhttp://wenwen.soso.com.lacrbc.com/z/q206026786.htm3 Q! C- J% ]3 c+ I  G# l6 ]* V0 ^
怎么训练狗狗捡东西.装死.翻滚' R: T6 }" U1 R- f! w
http://www.111ttt.com.lacrbc.com/help/q187802097.html; ?3 M* {% v8 W% M
怎么训练狗狗趴下,把东西捡回来和装死啊?
( B4 i: e3 e8 i/ i% }! l! T( uhttp://bbs-goumin-com.lacrbc.com/viewthread.php?tid=245090&extra=page%3D70%26amp%3Bfilter%3Dtype%26amp%3Btypeid%3D207
9 y; n3 K5 u- T; \9 R教宝贝几招本领,让我们的宝贝牛起来!' L) P+ E0 {: q' z* V
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-923639-1-1.html
3 T! ^) `; b2 Y- M如何建立和巩固犬对犬主的依恋性http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-742786-1-8.html
# E8 h5 D: d# x" o" n: K如何转告狗狗你爱它
( R! s4 V! |8 s
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-864214-1-1.html5 t* ]- o/ m5 }1 o8 g( y
你打算怎么为宝贝避暑
) B: `: Z$ {& T3 }  @4 D9 |
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-860804-1-1.html
( G: K) Z$ h! _狗狗中暑症状及预防
) w$ Y, I1 e$ @* v6 @
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-913728-1-1.html
# {( a# o+ w7 J6 W7 W狗狗中暑症状及如何急救

2 [4 W% C9 n3 ^4 d( ?" [4 E
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-329737-1-1.html
5 Q1 ]) U' B, O  f1 a为什么洗完澡的狗爱在脏地打滚!2 v1 g( X5 |: Z8 ^2 |! A* {) E9 S
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/viewthread.php?tid=120772&extra=page%3D15%26amp%3Bfilter%3Dtype%26amp%3Btypeid%3D539
& a6 ~6 T6 ?" ]0 v* ?. P9 O让狗狗保持身体无异味的办法

- Y- G2 u4 P4 V- P- Z( D, y
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-676533-1-1.html  w) ^. _. w0 ~" }; Z$ k
教你用法律保护自己的狗狗
' |/ Q& \4 A" c1 r' J4 zhttp://bbs-goumin-com.lacrbc.com/viewthread.php?tid=178364&extra=page%3D80%26amp%3Bfilter%3Dtype%26amp%3Btypeid%3D207
4 N: x5 @! _, M' _) @5 L; Bhttp://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-1420197-1-1.html
. p1 ?; q/ u# J$ Q9 R家有乖乖狗——训犬视频1-20合集

zlin89

白银元老

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

狗民币:49877

白银元老勋章 初级宅星勋章 中级水手 财富勋章

10#
发表于 12/12/26 00:07 |只看该作者
《九》犬吃喝拉及用品

3 n+ L+ }3 _- }* K4 G4 k# Q" A1 b! R" s; Z  a
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-911573-1-1.html) ~5 P  I4 x3 i9 A3 B% U* C
一个非常好的方法,解决狗狗喝水弄湿毛的新创意
1 k/ u- K* m4 Vhttp://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-801853-1-1.html( |# v/ Z6 l! V
关于狗狗嘴边毛黄问题

) W! e" U1 X$ d7 f" d$ x
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-883856-1-1.html) Y& u. x4 R$ [  L- Q+ A
米豆麻敎你如何包嘴毛
5 j% M7 p& E1 ~, ?9 phttp://bbs-goumin-com.lacrbc.com/viewthread.php?tid=15526&extra=&page=1
7 e  }, V0 l4 S& ]各种狗粮真假辨别
8 M0 E5 g2 D0 s: D. N3 w  `http://www.oubaos.com.lacrbc.com/Article.asp?ClassID=&id=143
8 f$ u" T2 S! _  h真假美冠区分3 X' T$ V) f+ G0 d5 A
, y8 o2 t2 l& f: T; O7 i
http://zhidao.baidu.com.lacrbc.com/question/126875184.html?fr=qrl&cid=152&index=4&fr2=query5 [" V( y9 U  w
冠能狗粮如何辨别真假呢?4 {7 r$ @% l% F. ?  E
' z' G6 v' `/ U! N
http://www.goumin.com.lacrbc.com/blog/174532.html
- \+ q0 _) V8 n) m2 n卡比狗粮怎样辨别真假9 b, O5 `) p, J
http://tieba.baidu.com.lacrbc.com/f?kz=834958378
# v4 a5 x, }5 }# ^) Y+ _5 x- m狗粮真假辨别 —— 卡比狗粮详解

' T4 _6 c' J+ ?7 z
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-647543-1-1.html
# v8 b5 u# V. p/ r# w再来总结下狗粮v希望对大家有帮助http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-762549-1-1.html
  V9 d% p3 |0 N* C3 r/ q换粮记* Q" ]3 f# K6 w
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-822140-1-1.html
* i9 ?7 W- e$ r5 A4 w- U4 @3 V1 s转让狗狗不挑食的办法

4 s0 {  \# N- o* }9 P& V2 N; J
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-1008203-1-1.html
( p% k( J" P0 o+ \7 U5 l  @如何应对狗狗挑食(转帖)
  E& |: f( @/ I% a/ H) Ghttp://bbs-goumin-com.lacrbc.com/viewthread.php?tid=1044985&pid=28875155&page=1&extra=#pid28875155' E, w! s* p# V' b
养狗知识与技巧 狗 狗 喂 食 有 讲
* \, V; t: n" y# @' L
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-1052440-1-1.html
3 l4 L. R2 o, ?+ T0 J关于小狗喂食量的体会8 V- y8 i( L3 ]
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-470417-1-1.html3 b$ [, w, Z) t* b: y
狗狗吃橄榄油的指引和建议
* f" r( U0 F- J! h* A- |http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/viewthread.php?tid=900899&extra=&page=18 ~" K, [" K! d" w# t! U$ ~6 A
狗狗健康饮食的几大疑问
: ^" X! _% I, b& L8 B: @6 Ghttp://bbs-goumin-com.lacrbc.com/viewthread.php?tid=900898&extra=&page=1
  Y1 {% v# E( W& J) gDIY健康狗粮+健康饮食食谱
; n* {( n3 T9 B! h/ `http://tieba.baidu.com.lacrbc.com/f?kz=2225567211 S" w5 C$ @: o8 _! e- s
宠物饮食也是一种学问
3 K: N& b+ j4 T. qhttp://www.rayli.com.cn.lacrbc.com/0021/2019-09-15/L0021002_209435_1.html" b, G. R1 B. j( v' o
宠物饮食也是一种学问- d1 X% Z8 U1 Z
http://baike.goumin.com.lacrbc.com/%E7%B3%96%E6%9E%9C%E5%8D%B1%E5%AE%B3" ~7 b2 H$ `+ z. N) J2 [$ ?
糖果危害, \: M! A9 S) Q+ i) h) ]
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-824469-1-1.html" q+ Z! _4 m& `6 j( F) Q7 U7 I
宠物需要补钙的七种情况
4 H! i1 n# p) f/ h6 c( j. e
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-662935-1-1.html
5 W" b" f5 x, A2 A哪些食物狗狗吃了有益健康

% [1 n  a7 n% U8 j9 G( Q  F
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-658002-1-1.html+ T6 r* M* T2 E- o0 N( Y: L5 P
受用一生的维生素
- \) a8 [" ]& a: G7 Y" ahttp://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-324931-1-1.html0 T+ u! V! H1 Q2 [
海带--------犬饲料的天然添加剂h

+ m/ f. C. k! W- Q0 h" _
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-552638-1-1.html: b4 F$ M$ `' w" w
冬季如何给狗狗补充维生素
9 R" o% P; O7 Z9 L8 J' E. \' S
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-1027254-1-1.html
8 W; b% v8 C. B" i" X0 W9 s! G( O自制健康美味妙鲜包! b3 p  D: ]* U4 L1 O# A- m+ i
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-504833-1-1.html
9 D7 J3 ~0 ]3 Y% w" Q- ]1 T$ I0 F三文鱼肉及鱼组的做法! B4 g7 X" O( M& K
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-1094353-1-1.html) q: n! c6 W" s" |
想知道二十元做多少三文鱼油吗!

( _+ X" l# k4 y; e+ u5 q
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-1113278-1-1.html: l4 Y4 B- J& E2 x9 m
总算榨干了最后一滴三文鱼油# M6 L  v2 P( V# x- P
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-1101858-1-1.html
" r# n9 [# t( ~2 m大家有给狗狗吃三文鱼的吗??~~~~我知道哪里有便宜又好的三文鱼!/ C0 }% X0 K$ _+ S2 h6 B+ c, ?
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/viewthread.php?tid=705267&extra=page%3D2%26amp%3Bfilter%3Ddigest# P9 B5 G1 H! J2 ?5 Y0 n  P
今天通宵做三文鱼鱼丸+鱼油
3 _5 u8 }# y7 D! d' B$ r$ n
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-651578-1-1.html
% V, g  P+ g! B: _5 ^( ?9 p博美自制美食天地
7 U1 g5 Z9 d1 }% s/ ]
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-933454-1-1.html
" s: e3 K  u" y9 [  g( p介绍犬的几种简易日粮配方
5 ]$ Y1 i) g+ X. f$ K, }http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-631760-1-1.html7 |6 M( w4 T6 R" o4 |1 u
幼犬养殖顺口溜

5 m- t* c. @8 Y3 ^' V
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-731095-1-1.html
9 v- v$ a: u* f& P6 e. U3 ~生食喂养新手50问* u  n( ~4 e% q/ J
4 T( ]7 V7 D# z" t- a3 D
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-1022098-1-1.html
- V. o3 p0 @9 L% @4 o- F想要狗狗健康美丽不,一定要看哦http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-807937-1-1.html: I5 x& O" _3 ^$ @0 ]3 h
狗狗吃水果的注意事项0 h! l7 K5 r5 r7 {1 z0 ^% j
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-871164-1-1.html- q5 t8 q/ V2 O3 ~
狗狗不能吃的水果
& \/ Q* G) y. V
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-27691-1-1.html/ h  M; v8 Q1 x: C1 W2 p
犬的致命十大杀手
7 V) A8 w& w3 J0 \, _: O
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/viewthread.php?tid=893084&extra=&page=1
" Y5 l$ m, U! w: s) ?  W避免狗捡食在地上的东西的方法
/ Z7 G5 {& M" G3 F/ ~2 }http://wenwen.soso.com.lacrbc.com/z/q188599757.htm
$ ]9 v% w" ], q! \, c- d1 j  S狗狗喜欢在地上捡东西吃,要怎么训练
+ Z9 t( C( l3 F3 `http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/viewthread.php?tid=5100&extra=page%3D2%26amp%3Bfilter%3Ddigest* \2 K" y( _/ k1 B- t+ g; {2 M7 \- A
如何教小狗尿尿便便(通俗易懂漫画版)
# C0 C' s" ~, E/ e3 ^! [http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-770814-1-1.html
) j0 ?; H+ o0 j6 D训练狗狗排泄十大方法
" [( b5 N  L3 phttp://bbs-goumin-com.lacrbc.com/viewthread.php?tid=738016&extra=&page=1
" \* \, _$ i- @怎么教宝贝上厕所

/ U  d0 @0 B9 m$ A! P" H% i2 {1 Z; H! @0 I2 ?  d
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-917771-1-2.html: q: u9 X. z: A3 ]0 B/ s
怎么教狗狗上厕所http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-900106-1-2.html
; u( r7 k, c% R$ k3 Q, P转:从便便状态看狗狗健康
8 y9 R( m1 x% E' x4 w4 j* W
7 k+ O4 y2 p0 A  w  Q' X0 ^; S! n  k' |http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-551057-1-1.html
6 V4 B, _7 y% f$ g. j, L狗狗的粪便评级系统
/ d9 R% z. d! M1 W
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-608191-1-1.html
. A1 z0 S% Y/ g/ E& Y9 {7 N7 \肛门腺的正确挤法
" G/ E7 I- x2 {6 l: G5 `2 I# f
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/viewthread.php?tid=424801&pid=26725269&page=2&extra=#pid26725269
2 ^  J" {9 w2 K% a$ u5 s6 o( E1 o如何训练小狗在家大小便
/ m6 k; N& r7 C# U- Y% ahttp://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-907095-1-1.html
& i: d. G+ J3 D) D8 t5 n3 P4 F各式训练牵绳使用原理,细数MC,HC,EWH...
$ j. a9 _8 c# \1 G/ E2 }9 Q/ p: F- ]5 b. Y# h# \* y2 O
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/viewthread.php?tid=136565&extra=page%3D86%26amp%3Bfilter%3Dtype%26amp%3Btypeid%3D207# Y3 k8 f/ x! ]0 B% I8 l3 {
狗狗的背带和项圈如何正确佩戴?* ^, h% V1 t4 q1 K6 Z7 e) `
http://zhidao.baidu.com.lacrbc.com/question/143938472.html! |) d- a% x$ T3 G" ~$ A' ]% e% V
狗狗穿鞋好吗?
* I0 [3 g. ]2 ehttp://www.jptranslate.com.lacrbc.com/wen/content_qwqoeoptt.html
3 k0 \- d, H0 L  I给狗狗穿鞋 有什么坏处吗# T7 ]+ `0 I4 T. X" i* e  m
http://bangpai.taobao.com.lacrbc.com/group/thread/462642-4778207.htm
' _1 y/ x) D. ^1 T: K- q/ @狗狗穿鞋有必要吗?穿什么样的鞋才适当?

, w) B' l9 i% D
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/viewthread.php?tid=2470769&pid=44892176&page=1&extra=#pid44892176    关于,发毛粉,美毛粉的激素,防腐剂和鱼油的问题的解释                                                    http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-327899-1-1.html    自制狗粮—绝对的纯天然

zlin89

白银元老

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

狗民币:49877

白银元老勋章 初级宅星勋章 中级水手 财富勋章

11#
发表于 12/12/26 00:07 |只看该作者
《十》有关犬和比熊犬繁殖的知识

: C' P' v* {2 y
: U4 ~: g. w% c6 W
http://zhidao.baidu.com.lacrbc.com/question/92635332.html?an=2&si=2
" @) _0 U6 r7 a  z0 [1 K( w比熊犬怀孕) G- N! s8 @/ d  O' d) m3 E1 a( @
7 Y, l( ^+ F3 ?! }0 ~6 ~
http://zhidao.baidu.com.lacrbc.com/question/140564994.html?fr=qrl&cid=792&index=2&fr2=query+ A6 F/ K- M; e1 T+ }% L. i
比熊犬怀孕期间应该注意那些?http://zhidao.baidu.com.lacrbc.com/question/92635424.html?fr=qrl&cid=792&index=4&fr2=query
9 N0 b4 k" o) Y; T) U' [. A$ P% ^比熊犬怀孕8 |) w" t1 |8 K; s$ i: p; q6 J
http://zhidao.baidu.com.lacrbc.com/question/148036874.html?an=2&si=4: O6 Z9 T3 t& H  Z( N6 ]. l! m
比熊犬怀孕应该注意什么
: k( Q2 e9 T# {! q9 M$ n1 e' i5 `http://zhidao.baidu.com.lacrbc.com/question/150410098.html?an=2&si=6+ B' C( b1 |) ~* _
比熊犬怀孕多少天肚子里的宝宝才会动/ U6 H6 [- r5 j+ [1 b; A1 d" ]! ~

% [4 u  j/ L# y% _http://zhidao.baidu.com.lacrbc.com/question/200918613.html?an=0&si=60 S9 H; W) {( [3 R- E
我家的比熊怀孕2个月了,快生了。 不知道小比熊生出来,应该怎么照顾,要注意什么7 j0 i' o% n9 Q
http://weipet.cn.lacrbc.com/bixiong/disease-nurse/huaiyun.htm
; c/ x5 ~! D, Z+ H' p怎么辨别比熊犬是否怀孕?
- _3 q3 u8 a# b6 u  R. S% }http://bixiong.cndog.net.lacrbc.com/articles0/bixiong-473.htm
- o  W3 ]. x2 B/ k  y比熊犬怀孕信号
& E+ ]3 H' E7 j1 B# R5 g8 qhttp://hi.baidu.com.lacrbc.com/%B1%C8%D0%DC%C8%AE%B1%A6%B1%1 l! ]8 n: ?2 J  I! E
http://hi.baidu.com.lacrbc.com/%B1%C8%D0%DC%C8%AE%B1%A6%B1%B4/blog/item/d00171238f64f4ae4623e836.html
乐乐怀孕志记《1》

  U' g9 U1 u' w0 `. m* S! J) }# i, r$ h8 K- x/ w! v
http://labuladuo.gogo38.com.lacrbc.com/view-2889-1.html3 N" Z, r. g: P" I0 y/ H# h2 _
乐乐怀孕志记《3》

& G1 j' K3 B9 _0 q2 ~) E8 r0 i6 ^* E3 ~
http://love-see.com.lacrbc.com/chongwusiyangyuweisheng/20110110/1750.html& Q5 U, Y' U! y) y1 d. D2 H- p
乐乐怀孕志记《4》
, v/ M# k; J6 L  xhttp://www.apetdog.com.lacrbc.com/html/Article13360/# K& {, c7 L% s5 g; Z& {
比熊犬妊娠雌犬的养护知识1 ^1 p4 ?. e6 Q9 c
http://bixiong.cndog.net.lacrbc.com/articles0/bixiong-305.htm( N9 F+ W6 l. Z# b, L2 X7 e
怀孕比熊犬的生理特奌有那些
* ]* x$ e3 M) v6 R" Dhttp://bixiong.cndog.net.lacrbc.com/articles0/bixiong-304.htm
5 ?5 j5 S, g& r$ t. E如何提高犬的繁殖能力) @7 i" S* L) U" l
http://bixiong.cndog.net.lacrbc.com/articles0/bixiong-243.htm
2 ~# u' v) A& ?, p, o  n比熊犬妊娠的饲养管理3 B; Z" a/ C9 W$ E  V
http://bixiong.cndog.net.lacrbc.com/articles0/bixiong-170.htm! Q4 m0 I  G4 V2 w6 l- r2 X; [4 u9 T
比熊的生理解析9 J# ^+ I3 Q( V' Z$ K4 i8 g) P
http://bixiong.cndog.net.lacrbc.com/articles0/bixiong-165.htm
6 {7 C; s8 N& h做一个健康的比熊妈妈3 p" Q) _! N7 e2 t8 a/ X
http://bixiong.cndog.net.lacrbc.com/articles0/bixiong-146.htm
; F. O1 \; I2 X2 p0 N0 ^" f, b" r  m比熊犬妊娠饲养管理5 x( W  N/ P- Z$ X/ x
http://bixiong.cndog.net.lacrbc.com/articles0/bixiong-54.htm! X( {, Z5 y. f1 s, Q, q2 D4 R
狗狗绝育知识# p7 u3 ?- h7 H$ m$ F" x
http://bixiong.cndog.net.lacrbc.com/articles0/bixiong-53.htm
7 B  A% {* {. G$ l" @5 R5 h为什么毋犬产后不吃食
; ?  I! `3 e$ d! h3 hhttp://bixiong.cndog.net.lacrbc.com/articles0/bixiong-52.htm. }! [$ @0 ]) s5 Y1 [
狗狗怀孕症状
+ I* F# q: C2 q5 Y1 bhttp://bixiong.cndog.net.lacrbc.com/articles0/bixiong-51.htm
$ F# o# b% p9 ~7 v+ n判断比熊犬是否真怀孕' o$ f, i- `" K& h
http://bixiong.cndog.net.lacrbc.com/articles0/bixiong-50.htm
3 E8 b( s4 W* U/ K9 N% |8 o! k- z比熊犬产前后注意的问题
% b* L- q: c, g. a; w  c% Z
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-1162401-1-1.html9 M- D1 v- @0 u) b+ ~! ?& l6 `
母犬产后缺钙症的临症分析
' E' D: ~4 h8 Zhttp://bixiong.cndog.net.lacrbc.com/articles0/bixiong-49.htm7 {, ?. k! Y9 t" ]. D9 @, L. ^
怎样照顾妊娠犬% s2 k9 l3 ^# A4 R1 l
http://bixiong.cndog.net.lacrbc.com/articles0/bixiong-48.htm
2 Q6 `( k$ C, e( e冬季比熊毋犬生产的注意事项: o3 _- s5 f( j/ g" ?# n) u. V$ g
http://bixiong.cndog.net.lacrbc.com/articles0/bixiong-47.htm- x) l2 x% c* `  S$ ^' F
人工如何养育健康比熊幼犬
4 e# c7 O. I/ `# X7 R! jhttp://bixiong.cndog.net.lacrbc.com/articles0/bixiong-46.htm0 o/ X4 F- R: f$ S
如何对比熊毋犬的妊娠期进行饲养管现) @' v/ X: M+ S7 r' ^
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-298867-1-1.html
& P4 K) ~3 p: P9 h5 T狗交配的知识:介绍狗的交配过程、次数、时间、怀孕和分娩. V" u& a: j4 K4 W% F
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/viewthread.php?tid=175076&extra=page%3D80%26amp%3Bfilter%3Dtype%26amp%3Btypeid%3D207" E( y8 e/ e4 r- I( C& V4 I* J3 t
狗狗的怀孕时间表' f$ U5 ]8 m3 P" p. _) r
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-905538-1-1.html: f6 Q) @' D& ^4 h: c+ |9 g1 J( b
分享一些米妮怀孕时候的经验,希望有用哟!: L% G  V) V2 c
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/viewthread.php?tid=222204&extra=page%3D13%26amp%3Bfilter%3Dtype%26amp%3Btypeid%3D539
0 P6 E: j& e2 V  H2 y  z产后,如何护理狗妈妈?9 C8 X9 T( E& v) g* \/ C1 p" V
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-1130309-1-1.html5 Y) L6 s5 }: ~5 h% z% F
如何照顾新出生的小狗8 h, b1 _  a' T. z- x0 W' i" i1 e
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-1130304-1-1.html
0 p! X  }' V* \0 M2 f如何照顾刚生过小狗的狗妈妈2 P/ n( {6 y" r, n4 n7 e
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-1130300-1-1.html
4 J+ X2 l1 ^( _9 I关于狗狗难产的一些知识介绍
- j$ b; j+ L- k* X' `; Jhttp://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-1130292-1-1.html1 v* L( U5 w7 \( `& _0 @
狗狗生小狗 我们应该做哪些准备
( _3 b* \) f. W( b' T! n. hhttp://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-1130281-1-1.html0 W. d" c( U& ^( r) |' b
母狗生小狗狗的全过程/ w. h8 U1 M; O) z! L7 K- l
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-1130271-1-1.html
  N6 b4 H/ f7 |, _告诉你一些狗狗即将生小狗的预兆1 z; R( C7 |2 }$ u
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-1130268-1-1.html
3 g/ l: t* z" z* ~% i/ J! w我的经验分享-亲手给狗狗接生
. V1 S! K; M+ f4 G  f+ F% `1 Xhttp://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-1130262-1-1.html# P. _, L6 ~  V! k/ c" x, {
狗狗生小狗需要的接生用品

zlin89

白银元老

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

狗民币:49877

白银元老勋章 初级宅星勋章 中级水手 财富勋章

12#
发表于 12/12/26 00:08 |只看该作者
《十一》犬肠胃疾病及用药
& o; X( i' X" b6 D+ \
) x  i$ \3 i3 d6 a6 k9 \7 o

+ o& ?& q7 S+ G. D! G
  @  w1 N; c8 _, ]( F2 Z0 H$ B
http://tieba.baidu.com.lacrbc.com/f?kz=5300574493 W" v5 z" x7 u+ l' U: E8 O
我家狗狗吃了异物我的方法。" |# \  A/ x: E" y3 d& c1 b4 Y0 A
http://wenda.tianya.cn.lacrbc.com/wenda/thread?tid=5a14a10064b48404
9 E; _  ]/ a4 ^0 O% ?0 g5 c5 r" p5 C狗狗吃了异物
) D4 h+ v) k0 p1 A" }& Lhttp://hospital.aigou.com.lacrbc.com/medicalrecorddetail__176807.html5 ~6 R' Y# I, m
狗狗吃了异物怎么办/ D# B" \" b! B
http://baike.goumin.com.lacrbc.com/index.php?title=%E7%8B%97%E7%8B%97%E6%8B%89%E7%A8%80! J- R5 Z8 q% [# Z
狗狗拉稀http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-1252487-1-1.html- M7 a; S  _+ k2 o5 b& v* N# v' j
家庭治疗宠物腹泻的“三看”原则) t4 Z" k, ^* T6 Z; `5 I: R
http://www.120ask.com.lacrbc.com/xexhnk/13/13714186.htm
% Y+ ?; s% S# S思密达和妈咪爱可以同时用吗?
! C& x* a2 y9 i! G0 y& k* bhttp://zhidao.baidu.com.lacrbc.com/question/79751708.html?fr=qrl&cid=793&index=3&fr2=query
2 \$ @7 b+ A$ [+ d# _% ^口服硫酸庆大霉素注射液有副作用么?8 H& U. \" q5 w, w( O4 X9 I
http://zhidao.baidu.com.lacrbc.com/question/37041484.html3 l7 Z& e+ n' Z1 u2 G, M* Y% @
庆大霉素的作用机制3 x( R7 W1 ]! T: a, g% Q; \
http://www.120ask.com.lacrbc.com/question/2019-09-15/4857615.htm3 ?7 O) y( n$ S% v' n+ E0 m
关于妈咪嗳

( V) X. u% H' @" t
http://bbs.seedit.com.lacrbc.com/thread-137301-1-1.html
  B# c6 c2 ]/ m; R; l7 J+ C4 z  F想请教一下妈咪爱和思密达有什么不同; m( l* U0 ]$ o
http://ask.39.net.lacrbc.com/question/4242893.html# z/ g% y% a0 \8 m# f
妈咪爱和思密达如何配合使用
4 q0 E5 I1 s1 t6 `  ]' c) jhttp://www.120ask.com.lacrbc.com/xiyao/13/13959107.htm
9 K* r1 S9 O/ \1 m' X妈咪爱说明书: G1 F& _, P+ n: w/ Y
http://www.120ask.com.lacrbc.com/question/2009-1-29/6815913.htm: l  i2 |' S, `0 f$ d' T7 ~
请问思密达是什么药,起什么作用
. P! N& V2 @5 }- @4 q, P1 Xhttp://www.120ask.com.lacrbc.com/xexhnk/14/14913802.htm
  r& D4 M, A" n思密达蒙脱石散什么时候吃

/ ]% F) q2 z- @( W
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-1029494-1-1.html3 l$ s/ k6 Z' ?+ j1 X1 F) D6 ?
关于对犬的腹泻处理我的看法!
# N$ L7 D! @- {& l3 Dhttp://zhidao.baidu.com.lacrbc.com/question/22011911.html+ ^1 @# Z8 W9 B6 f- i3 R
拉肚子应该怎么办~1 K# s& g- ~. ^8 S! w
http://www.hyey.com.lacrbc.com/Health/yaowu/cby/weichangdao/200801/119019.html
/ x* f. p  N4 O( m2 P  n思密达药品说明书
" u9 w5 j; Q* W# p& E
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-900464-1-2.html
8 D( P& x  l7 j; ?狗狗肠胃菌混乱的表现与如何调理' u$ `3 H7 F4 f. |9 C3 r
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/viewthread.php?tid=130293&extra=page%3D89%26amp%3Bfilter%3Dtype%26amp%3Btypeid%3D207+ I& }  ?- Z# r6 Z: l  y* J
狗狗呕吐知多少

: o  V9 v: F; O% J# Z3 v
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-718823-1-1.html% I4 v+ g4 I' f
你的宝宝吐了吗?
: X1 R$ |- t/ Ghttp://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-784368-1-1.html! s' R8 L3 t! @7 j
2岁狗狗容易饿吐,吐黄水,是不是胃有问题啊
# v5 G% [7 I/ D3 ]+ H, Y$ d2 y: Uhttp://bbs-goumin-com.lacrbc.com/viewthread.php?tid=535854&extra=page%3D7%26amp%3Bfilter%3Dtype%26amp%3Btypeid%3D539
* h3 S  W2 `$ C9 E; _7 [! ?. g狗狗吐黄水切莫乱投医

6 \/ a) j: k& A- x. i2 x
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-706391-1-9.html
0 [  u- J5 o, m春天,让狗狗和呕吐说拜拜& m/ T- a. v6 T
http://www.weigoo.com.lacrbc.com/News/NewsKeysList.aspx?KeyWord=%u5455%u54100 d$ j8 w! G. D3 u
狗狗呕吐及处理办法
; S4 N4 l- |# Z' Y; c
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-855291-1-1.html
7 M2 W8 q0 ^9 S& U9 r6 h# y你的宝贝拉肚子了吗?, Z/ V* m  ?3 O9 A. Z* B
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-222626-1-1.html
, S$ e: e3 E! t/ ]狗呕吐的及宠物狗呕吐护理方法# n7 `( d) Y4 L" t- F9 o" i) B
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/viewthread.php?tid=436624&extra=page%3D9%26amp%3Bfilter%3Dtype%26amp%3Btypeid%3D539
. }! {( z9 P6 i谭比雄,谈:1至3月龄幼犬爱拉肚子4 c% Y& `$ T/ e" R
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-605798-1-1.html" U$ M( Q+ x5 ]
大家来看看(犬肠胃道鉴别诊断)!!!!!!2 ?# `* d* e0 V( d1 d# s! Q
http://baike.goumin.com.lacrbc.com/%E5%B9%BC%E7%8A%AC%E6%8B%89%E7%A8%80
/ [6 l+ p* W4 B( ~幼犬拉稀2 Z4 M/ l7 j% v& ]. u
http://baike.goumin.com.lacrbc.com/%E8%85%B9%E6%B3%BB%E6%B2%BB%E7%96%97
5 K, v1 P, d4 @! m  G0 S腹泻治疗3 _3 ^" }3 o" P* F1 }
http://baike.goumin.com.lacrbc.com/%E9%A2%84%E9%98%B2%E5%AE%A0%E7%89%A9%E7%8B%97%E8%85%B9%E6%B3%BB%E7%9A%84%E5%9B%9B%E4%B8%AA%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E7%82%B9预防宠物狗腹泻的四个基本点  ^) \8 [1 v# t7 L) V( u
http://baike.goumin.com.lacrbc.com/%E5%B0%8F%E7%8B%97%E6%8B%89%E8%82%9A%E5%AD%90%E7%9A%84%E7%9A%84%E6%B2%BB%E7%96%97%E6%96%B9%E6%B3%95小狗拉肚子的的治疗方法% D. y1 A+ j! v0 H; W+ j
http://baike.goumin.com.lacrbc.com/%E4%B8%8B%E7%97%A2" j  [0 P0 j& j7 Y* c7 C2 ?
下痢+ ~' g) T  h6 O  t3 B
http://baike.goumin.com.lacrbc.com/%E7%8B%97%E7%8B%97%E5%B8%B8%E8%A7%81%E8%85%B9%E6%B3%BB%E5%8E%9F%E5%9B%A0%E5%8F%8A%E9%98%B2%E6%B2%BB狗狗常见腹泻原因及防治
' e- B; d$ q0 F& U8 t( Z: h# c- g9 G# m& O0 g& ~* |- L& P
http://baike.goumin.com.lacrbc.com/%E5%B9%BC%E7%8A%AC%E6%B3%84%E6%B3%BB
' h& S) v5 {; Y幼犬泄泻# ^* I) p. V% ?3 ]2 Z
http://baike.goumin.com.lacrbc.com/%E6%8B%89%E7%A8%80
$ p: q' G( W4 c; k2 u+ C拉稀: J, \* Q1 |9 Z
http://baike.goumin.com.lacrbc.com/%E4%B8%8B%E7%97%A2%E7%97%85%E5%9B%A0" {) ~2 x7 P7 p. Z( K
下痢病因
4 ~0 ~0 P9 Z1 }2 h4 T" f9 Uhttp://baike.goumin.com.lacrbc.com/%E5%AF%BC%E8%87%B4%E6%80%A5%E6%80%A7%E8%85%B9%E6%B3%BB导致急性腹泻, z, D6 j4 S2 Z3 t9 M6 s! H
http://baike.goumin.com.lacrbc.com/%E9%A2%84%E9%98%B2%E7%8B%97%E8%85%B9%E6%B3%BB8 O3 `: i6 n! [% j* Y
预防狗腹泻
7 G6 q' E3 u- q4 {. K# W# D2 J4 Khttp://baike.goumin.com.lacrbc.com/%E8%82%A0%E6%A2%97%E9%98%BB%E7%9A%84%E7%97%87%E7%8A%B6%E4%B8%8E%E6%B2%BB%E7%96%97肠梗阻的症状与治疗
! f7 q, t* W- Y' l! O  T1 Rhttp://baike.goumin.com.lacrbc.com/%E5%A4%A7%E8%82%A0%E6%9D%86%E8%8F%8C%E7%97%85
* S% |* g, E7 c, H: J1 C大肠杆菌病
* C7 Y: O4 w2 ?/ dhttp://baike.goumin.com.lacrbc.com/%E8%82%A0%E8%83%83%E4%B8%8D%E9%80%82* C' l8 D& P. P$ K
肠胃不适
5 O8 w" X0 V* G6 _. S+ jhttp://baike.goumin.com.lacrbc.com/%E4%BB%80%E4%B9%88%E6%98%AF%E7%8A%AC%E5%86%A0%E7%8A%B6%E7%97%85%E6%AF%92%EF%BC%9F什么是犬冠状病毒?: W- J' `. Y- z& M! s( e5 }7 `
http://baike.goumin.com.lacrbc.com/%E8%82%A0%E7%82%8E
) T9 b5 [$ {- I: J1 \, R肠炎
4 \# i3 H2 H1 [; ?. Z% _http://baike.goumin.com.lacrbc.com/%E6%B6%88%E5%8C%96%E9%81%93%E7%96%BE%E7%97%85* `$ N0 {& H7 z% O/ o3 ]
消化道疾病0 o& _5 d+ u% U
http://baike.goumin.com.lacrbc.com/%E6%B6%88%E5%8C%96%E4%B8%8D%E8%89%AF
3 E  j+ ?9 }. u消化不良
) J1 \( Y# ~, \, rhttp://baike.goumin.com.lacrbc.com/%E6%80%A5%E6%80%A7%E8%83%83%E7%82%8E- n( [1 b. r. r7 d
急性胃炎
, A2 I3 M* l% C0 p; S( Q: u% Nhttp://baike.goumin.com.lacrbc.com/%E6%B6%88%E5%8C%96%E9%81%93%E5%BC%82%E7%89%A9
0 }# O' p, c5 ^; n# z3 c( a消化道异物
7 s) A+ A6 b: {% Ghttp://baike.goumin.com.lacrbc.com/%E7%8A%AC%E6%85%A2%E6%80%A7%E7%BB%93%E8%82%A0%E7%82%8E犬慢性结肠炎
( H' O0 y3 Z' c: whttp://baike.goumin.com.lacrbc.com/%E6%94%BE%E8%87%AD%E5%B1%81% l5 @/ C" I2 }3 J0 i0 x8 f& B
家里狗狗老放臭屁怎么办呢' G( t# m& z  m; W
http://baike.goumin.com.lacrbc.com/%E7%81%8C%E8%82%A0%E7%96%97%E6%B3%95%E6%B2%BB%E7%96%97%E7%8A%AC%E6%B6%88%E5%8C%96%E7%B3%BB%E7%BB%9F%E7%96%BE%E7%97%85灌肠疗法治疗犬消化系统疾病

* O! k- j* x2 F/ R

zlin89

白银元老

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

狗民币:49877

白银元老勋章 初级宅星勋章 中级水手 财富勋章

13#
发表于 12/12/26 00:08 |只看该作者
《十二》有关狗的毛发问题

: j. w8 v! ~* t1 _. v* P% Q* [; {' ?" b! @) F1 d* y" B
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-882039-1-1.html! l8 }, K+ k4 A. i8 P
怎么让狗狗的毛毛更漂亮
1 ~5 @) [& K+ L8 }$ y: Z
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-742796-1-8.html
' M! N' ~: a+ {# J+ h* h& r狗换毛期的护理

3 m+ M: _3 \" I: }3 e0 l9 Z
http://www.chinapom.net.lacrbc.com/pom-2-2-4.htm
2 \; ]  c. U7 K% X! O# r! F0 I- ?美发和发毛. T6 u0 K. O) Y: |. F6 e3 N# K4 o
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-741512-1-1.html
7 ?- C; t% z' j, O毛结拜拜
; u' Q8 ~* [+ E: Y2 g  d9 R' L
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-747298-1-8.html
9 Q# N: Q% \: _* L1 W! j如何护理好狗狗的毛发!

0 ]% S& s- N+ f2 G8 _, P- ?
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/viewthread.php?tid=1161810&extra=page%3D1&frombbs=1$ a5 \0 L; I4 y
令小狗掉毛的七种原因3 i0 \( p# Q# b; ~9 F  ^0 T
http://zhidao.baidu.com.lacrbc.com/question/34228035.html- ^' ^9 a5 L8 d5 y
请问小狗掉毛是什么原因有什么办法解决# P+ d5 E0 j" S  N8 L6 B3 r* Z* H
* u3 O8 F' e7 k: W) L$ Q
http://zhidao.baidu.com.lacrbc.com/question/195166874.html
# H! g. S/ v4 B3 w, H4 G- X请教一下关于狗狗掉毛的原因# _( ^& o. a' z8 Y0 l2 p

0 h% F7 D3 Z, Z9 Bhttp://www.111ttt.com.lacrbc.com/help/q169421975.html
" p/ _- \5 E( P+ i! O5 Z$ w+ J' b; B狗掉毛的原因有那些! N1 j5 C2 m% r2 B5 |" s
http://pet.poco.cn.lacrbc.com/bbs/thread-313527-1-1.html
" O& A9 r2 c, u' b: T狗狗掉毛的原因有哪些% T0 @* A& d" X4 F7 N3 g
http://www.cnhakka.com.lacrbc.com/?dp-bbsthread-44453.html5 x" c1 `& q5 b/ ^+ \" k, k6 }
掉毛時的六大檢查事項
- i* w  g9 i. u3 m7 q
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-883959-1-1.html
' {7 k7 o) {  `  p1 M% t4 x! _关于给狗剃光毛

2 H7 o' B/ k2 z" f- t
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/viewthread.php?tid=939587&    贵宾,比熊毛发的梳理和护理——知识贴
' d7 t' c! C0 `9 B7 n; F" S
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-2458627-1-1.html    关于本人很久以前发过的洗澡吹毛,日常护理的帖子的补充说明
- E- r6 o! b  N% {! A* L
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-2496552-1-1.html    S麻麻给S洗完澡澡吹毛实录和工具使用方法

zlin89

白银元老

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

狗民币:49877

白银元老勋章 初级宅星勋章 中级水手 财富勋章

14#
发表于 12/12/26 00:09 |只看该作者
《十三》狗的美容

3 b' ?) S2 ?  l. t$ j  [
http://ask.weigoo.com.lacrbc.com/QA/QuestionItem.aspx?QuestionID=6FDD91F0F80D476D9540DAD0CF025EEC: V, y& Y/ o8 P5 D) k. @! z! f
狗狗能用人用的洗发水或沐浴露吗?
* ^6 N- R1 V9 O) {* c: w+ Zhttp://baike.goumin.com.lacrbc.com/%E7%8A%AC%E7%BE%8E%E5%AE%B9%E7%94%A8%E6%A2%B3%E5%AD%90%E5%88%B7%E5%AD%90%E7%9A%84%E9%80%89%E6%8B%A9犬美容用梳子刷子的选择
) D6 v4 m9 g/ l' R# rhttp://baike.goumin.com.lacrbc.com/%E4%B8%93%E7%94%A8%E6%A2%B3%E5%AD%90专用梳子$ c" n, N! h  N, s2 }
http://baike.goumin.com.lacrbc.com/%E5%A6%82%E4%BD%95%E9%80%89%E6%8B%A9%E7%8B%97%E7%8B%97%E7%94%A8%E7%9A%84%E6%A2%B3%E5%AD%90如何选择狗狗用的梳子
: Y2 B7 D- W' C- k, `http://baike.goumin.com.lacrbc.com/%E9%80%89%E6%8B%A9%E5%90%88%E9%80%82%E7%9A%84%E6%A2%B3%E5%AD%90选择合适的梳子3 x1 J6 Q2 F, O* W  [
http://baike.goumin.com.lacrbc.com/Category:%E5%88%B7%E9%A5%B0%E6%96%B9%E6%B3%95% n( C4 a# o, }5 B0 a3 ~
刷饰方法-各种犬梳理方法
6 e: R- `# X# A4 L9 Lhttp://baike.goumin.com.lacrbc.com/Category:%E6%AF%9B%E5%8F%91%E7%B1%BB%E5%9E%8B
5 M2 E4 q; X9 n, E6 k7 X2 e毛发类型

! a6 {9 d# H; j% a/ _/ K$ A
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-648812-1-1.html5 p+ [9 S( O) Q/ p4 K) Q  q
比熊的美容6 G7 k; k( U$ ~# [* N. X4 M, u
http://bbs.123pet.com.cn.lacrbc.com/2010/thread-11978-1-1.html
, p' u' ]5 Z. _9 }7 S$ ^设计“ 比熊帅哥”N步骤# u+ u# o3 z1 P) T, Y
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/viewthread.php?tid=182662&extra=page%3D7%26amp%3Bfilter%3Dtype%26amp%3Btypeid%3D539, I) l! p; P7 ^, c
比熊犬正确洗澡的方法
/ v/ A7 O! I: G9 h+ Q1 N6 Z5 X8 u
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-1153364-1-2.html
* j; n3 ?5 u0 v0 x6 A4 v) R在家给熊熊洗澡流程之一

4 F& M3 q* O+ w" Q. M1 W
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-955682-1-1.html
" q- f3 o: x6 S" q* {关于贵宾的美容护理

* k1 @/ @+ V9 u1 X, \! n
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-967136-1-1.html* i* |# s& E/ j- U- ?) R
关于给狗狗染色的步骤和注意事项
  n9 O) ?' V7 E4 phttp://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-675248-1-1.html' b, w) I% s% R8 o
自学狗狗美容的看这里4 O5 F' p, ^0 d& A
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-631673-1-1.html) I. B/ ^4 u" @3 B) z- z- K
关于梳子的正确用法和使用心得% Q0 T# X. p3 D3 T
http://baike.goumin.com.lacrbc.com/%E7%BE%8E%E5%AE%B9%E5%B7%A5%E5%85%B7%E6%80%BB%E5%8A%A8%E5%91%98美容工具总动员6 W0 w: n; Z/ r
http://www.chinapom.net.lacrbc.com/pom-2-2-6.htm: Z5 G9 O2 r" N: `
美 容 工 具
+ l3 _2 V+ u2 k7 j! C" E. x# w% ?" Zhttp://pets.yorkbbs.ca.lacrbc.com/dog/facial/373823.html
: S; F7 P% z9 L8 D7 k, s6 S, H你会选择爱犬用的梳子吗
6 Y4 X2 `* M# P! ~# K- E, d) yhttp://pet.poco.cn.lacrbc.com/pet_lastblog.php?id=50463996 ~  _& h5 f8 ~  {( x( R0 B+ z) H0 g
为狗狗选择合适的梳子(原创)

" m7 _, z/ Z! ~- h) H! g* l& w% c2 w) ^& ?0 D/ ~! s  G1 |1 l
http://baike.goumin.com.lacrbc.com/%E7%BE%8E%E5%AE%B9%E7%9A%84%E6%AD%A5%E9%AA%A4%E4%B8%8E%E7%A8%8B%E5%BA%8F美容的步骤与程序7 O$ [1 q# n3 v
http://baike.goumin.com.lacrbc.com/%E8%87%AA%E5%B7%B1%E5%81%9A%E7%BE%8E%E5%AE%B9
* v* n" m# y: Y# a; {" N  B! U自己做美容9 v. `* L; o2 t
http://baike.goumin.com.lacrbc.com/%E8%87%AA%E5%B7%B1%E5%81%9A%E7%BE%8E%E5%AE%B9#.E3.80.90.E6.B4.97.E6.BE.A1.E7.9A.84.E6.96.B9.E6.B3.95.E3.80.91【洗澡的方法】
+ C6 w) ^& g: v! m- Q: ]2 hhttp://baike.goumin.com.lacrbc.com/%E8%87%AA%E5%B7%B1%E5%81%9A%E7%BE%8E%E5%AE%B9#.E3.80.90.E6.B4.97.E6.B6.A4.E6.97.B6.E5.BA.94.E6.B3.A8.E6.84.8F.E7.9A.84.E4.BA.8B.E9.A1.B9.E3.80.91【洗涤时应注意的事项】( O* T/ g  ~* O( |: M- F( S
http://baike.goumin.com.lacrbc.com/%E8%87%AA%E5%B7%B1%E5%81%9A%E7%BE%8E%E5%AE%B9#.E3.80.90.E6.A2.B3.E6.AF.9B.E6.97.B6.E7.9A.84.E6.B3.A8.E6.84.8F.E4.BA.8B.E9.A1.B9.E3.80.91【梳毛时的注意事项】
% o  |) O4 D# @http://baike.goumin.com.lacrbc.com/%E8%87%AA%E5%B7%B1%E5%81%9A%E7%BE%8E%E5%AE%B9#.E3.80.90.E7.89.99.E9.BD.BF.E7.9A.84.E4.BF.9D.E5.85.BB.E3.80.91【牙齿的保养】
4 b) I  b( \/ B2 Jhttp://baike.goumin.com.lacrbc.com/%E8%87%AA%E5%B7%B1%E5%81%9A%E7%BE%8E%E5%AE%B9#.E3.80.90.E7.9C.BC.E7.9D.9B.E7.9A.84.E4.BF.9D.E6.8A.A4.E3.80.91【眼睛的保护】
+ J0 m+ `& ~  {- |8 V. s/ {1 x' N  yhttp://baike.goumin.com.lacrbc.com/%E8%87%AA%E5%B7%B1%E5%81%9A%E7%BE%8E%E5%AE%B9#.E3.80.90.E8.80.B3.E9.81.93.E7.9A.84.E6.B8.85.E6.B4.81.E3.80.91【耳道的清洁】7 Y3 E6 {: ~  h& G4 @
http://baike.goumin.com.lacrbc.com/%E8%87%AA%E5%B7%B1%E5%81%9A%E7%BE%8E%E5%AE%B9#.E3.80.90.E4.BF.AE.E5.89.AA.E8.B4.B4.E7.94.B2.E3.80.91【修剪贴甲】8 P  Z4 j) s# i
http://baike.goumin.com.lacrbc.com/%E8%87%AA%E5%B7%B1%E5%81%9A%E7%BE%8E%E5%AE%B9#.E3.80.90.E5.89.AA.E5.B0.BE.E5.92.8C.E5.89.AA.E8.80.B3.E3.80.91【剪尾和剪耳】1 \, @/ e' y0 F) y
http://baike.goumin.com.lacrbc.com/%E5%9F%BA%E7%A1%80%E7%BE%8E%E5%AE%B9%E6%96%B9%E6%B3%95基础美容方法9 A  p" O- Y5 m" N% \
http://baike.goumin.com.lacrbc.com/%E5%AE%A0%E7%89%A9%E7%8A%AC%E7%BE%8E%E5%AE%B9%E7%9A%84%E6%AD%A5%E9%AA%A4%E4%B8%8E%E7%A8%8B%E5%BA%8F宠物犬美容的步骤与程序( c7 \/ D6 V9 A$ r: \
http://baike.goumin.com.lacrbc.com/%E5%B8%B8%E8%A7%81%E7%BE%8E%E6%AF%9B%E4%BA%A7%E5%93%81%E7%AE%80%E4%BB%8B常见美毛产品简介+ `% }" |) C$ e. H7 z+ m
http://baike.goumin.com.lacrbc.com/Category:%E7%8B%97%E7%8B%97%E7%BE%8E%E5%AE%B9# V* ]1 X0 u4 b6 j
狗狗美容-各种犬的美容/ [7 k/ X9 E1 [9 G9 A
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-1212509-1-2.html1 h) i. N- J5 V- Y
美容教程之給你的愛犬們一次愛的沐浴吧

! [/ S! {  v2 {" `
http://v.ku6.com.lacrbc.com/u/11801146/video_1.html
' w- J/ B' u; \0 g' `《视频》
& _' @7 i  [0 ^2 r6 e7 q, L比熊犬美容苐一讲《派多格》
0 F% \. d$ t) |7 v# J比熊犬美容第二讲(派多格)
+ G7 G; t0 B6 A+ u  \比熊犬美容第三讲(派多格)0 _# O" p# K  X* `" x: R, y# p
贵宾犬美容运动装第一讲(派多格)
1 g/ {% h! u5 M+ z  G. E贵宾犬美容运动装第二讲(派多格)
% C) C8 D2 N" I6 @/ p$ [3 D贵宾犬美容运动装第三讲(派多格)- Z2 ^4 X- R/ ~; H3 m4 D- _, }, U/ E: c
贵宾犬美容运动装第四讲(派多格)
1 o+ j3 v8 I9 l* X- c5 y. k. ahttp://video.baidu.com.lacrbc.com/v?ct=301989888&rn=20&pn=0&db=0&s=8&word=%B8%F8%B9%B7%B9%B7%BF%AA%BD%E1%CA%D3%C6%B5%BD%CC%B3%CC&fr=ala0    给狗狗开结视频教程          http://v.youku.com.lacrbc.com/v_show/id_XMzgwMzcwMjY4.html    如何给狗狗挤肛门腺视频   

zlin89

白银元老

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

狗民币:49877

白银元老勋章 初级宅星勋章 中级水手 财富勋章

15#
发表于 12/12/26 00:11 |只看该作者
《十四》狗的皮肤问题

  v3 T$ |$ u9 S$ d) m+ r
8 y+ X+ y" y; z# [8 P9 ^) ~$ t
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-289100-1-1.html/ F; @/ `4 r( ~1 x& V, ?% x
开个皮肤病专区吧...有没有狗狗得过皮肤病治疗好或正在治疗的?

, `' {3 v- Y3 L( ^, T
http://www.pet886.com.lacrbc.com/discern1.html) g' j9 [6 c* u# g
真假886、887鉴别要点         
6 f' `5 K% T% s# m! l
, G+ z% V, q; C* {/ N" u( [
http://pet886.taobao.com.lacrbc.com/
7 n1 Q4 K9 x1 @( c   886、887与桔皮素采购指南9 Z* h# _) t& V& F% c
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/viewthread.php?tid=42716&extra=page%3D97%26amp%3Bfilter%3Dtype%26amp%3Btypeid%3D207
9 G+ u3 s2 A4 x$ s( k! W: x
, r' |& W! @, d4 @4 B

- ?% C4 g1 K" \犬皮肤病的常识与治疗  k. a- z( l6 B
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/viewthread.php?tid=850473&extra=page%3D8%26amp%3Bfilter%3Dtype%26amp%3Btypeid%3D207
; t+ T& E' `. f" Y
' Y4 s' }, q7 _0 K' z. ^/ f

2 w, S: K) v. g5 j关于狗狗的皮肤病,大家看看!

% _4 X: S# o, w7 [3 q
http://go.cqmmgo.com.lacrbc.com/viewthread.php?tid=80090&page=1' H! v% N2 X8 o  I9 t
狗狗常见皮肤病

, X' Y* n( N6 }! h+ O
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-923646-1-2.html
- R/ f6 z" D5 I) i狗狗皮肤病50问
5 O& z4 P2 @. u* j& R" Q0 P* q0 yhttp://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-709647-1-1.html( y9 S# V+ v. V
转皮肤病医生:哪种真菌?. g4 G4 W8 V. A5 L2 s1 ]' `
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-709624-1-1.html# B' @7 A* m: G) A6 s0 k0 r
转皮肤医生日志:真菌还是螨虫; w: ?' g" p3 a' E/ s$ T6 x  j: C
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-709607-1-1.html# J+ V% N+ L1 E( U& V, G
转皮肤病医生有关真菌的贴8 v; \/ g2 d6 c, `9 R0 t% q
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-823781-1-1.html
# t1 A1 V4 F+ j" K9 t6 \1 ~一个治愈皮肤病的偏方$ e: G2 D! w- L( ]
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-452111-1-1.html/ N, X/ `$ y; t5 G4 I1 K/ e3 G: W5 G
常见皮肤病的用药、药浴方法、护理心得
4 F" @, |! G2 k4 J4 d! i
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-1177289-1-1.html# X( L1 n/ k7 w+ J/ [
狗狗皮屑全攻略!《转》

& \% i# j' U# d
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-1105046-1-1.html
$ z$ h- T4 K3 c奶油治真菌的药方!!0 A' `% Q) r5 M1 y3 Q4 {6 F
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-789589-1-1.html
2 n0 H$ B  P- O0 d: L5 ^( n* t: @关于犬常见皮肤病的鉴别和治疗1 d, a. b" {( W; x2 D
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-732602-1-1.html
/ W6 G0 s7 Y* KZT 区分螨虫 真菌 湿疹 过敏 跳蚤的办法及治疗

( C7 b$ L. d8 |7 k
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-810820-1-1.html% ?5 P, U& i0 W: l% ?
治疗真菌跟螨虫很有效的药方3 N; r* ]- Z5 c7 _1 ^; g; ^+ N
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-778641-1-1.html7 ?  [4 A* [; O6 T; V
真菌细菌混合感染, b- c8 k$ b' n/ j: ]/ u' @7 k3 Z
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-261887-1-3.html
* G8 l7 ?* {% D# \4 w中药治疗狗狗螨虫,跳蚤,真菌性皮肤病的方法5 {* D1 r  T0 }: |; W
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-1194702-1-2.html
; j8 e6 {" I1 t5 E各种螨虫,各种掉毛,各种掉皮,各种真菌皮肤病莫发愁!
* T% S' r. a2 G2 u# |( Thttp://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-1204782-1-1.html/ X( y0 P7 x$ b8 ]3 p3 m, x
关于皮肤病真菌,皮屑等问题,亲自试验的% w, ~( v4 ?/ \# @5 o- Q
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/viewthread.php?tid=638933&extra=page%3D5%26amp%3Bfilter%3Dtype%26amp%3Btypeid%3D539- f4 i) B  n' Y) R9 J

- ]: I$ p% ~: ^) H) w+ m

4 U5 `7 j& e9 @7 ]- V4 J1 {: |, S真菌问题,找了点资料
# U( M$ t8 X! K! R& {# _5 bhttp://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-509102-1-1.html9 G8 f. @' L! Z, W' e
一个去跳蚤,虱子,螨的偏方
0 ^) t) G% X( K+ y; Y; R
http://www.cndog.net.lacrbc.com/htm_ziliao/ziliao_last_5829.htm2 c* i5 X/ [7 o: l
如何诊断狗狗的螨虫病/ x& g/ v; O2 U6 y1 G
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-605805-1-1.html+ o) p9 `/ C1 [) L. ^
皮肤病的简单介绍与治疗

8 i7 N4 _5 A# E5 `! `0 r& V, R9 L! r; W

' B0 n% d# u( ^% b真菌性皮肤病的防治与治疗3 T  Q* g4 C! A4 s' Q
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-684672-1-1.html
! _, J" t8 o3 l3 h: W2 f给大家介绍个治皮肤病有效的方法8 n$ H; }$ v* A$ i0 c6 O( e
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/viewthread.php?tid=219987&extra=page%3D74%26amp%3Bfilter%3Dtype%26amp%3Btypeid%3D207
/ F3 l6 h& s4 w% G* V

) i; W1 v) O6 [4 p4 G% a
7 }" R) f0 u& L; T5 _
如何使狗狗在春季远离皮肤病  y( {- I5 ~* U
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-618427-1-1.html) |* t1 p0 l) Z# s. M3 K9 p
发个治疗真菌跟螨虫很有效的药方2 }$ J3 a9 W# o! |
7 O7 E& M% U  s
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-641223-1-4.html- p9 v2 l5 M. K9 z4 R1 q. v  p
狗狗皮肤病的专科医生$ u. L' o3 L: N1 j$ L
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-898828-1-1.html
. ~5 N" R& S/ i1 N一种治疗皮肤病的药
9 s) D7 P( D) W/ e  Chttp://www.royal-canin.cn.lacrbc.com/membership/news.php?n=7
& b9 S; n2 k" E+ @警惕4月 春季如何预防狗狗皮肤病

* k: h& p* }' D: c* p
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-845363-1-1.html0 f: u- t2 V0 n+ o
爽身粉对狗狗皮肤的好处
. ~4 O# p1 N1 u) zhttp://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-838914-1-1.html
1 |0 K! s1 t9 T8 T/ s夏季需预防狗狗睾丸皮肤病9 j0 d' S/ I% }8 H* l2 ~( i
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-907994-1-1.html5 S7 C. @( h$ z( F2 c) `# O7 v
丹佛儿是如何抗击阴囊皮炎滴,供参考                                      
$ V, c1 q! w; N4 S
http://bbs-goumin-com.lacrbc.com/thread-2455961-1-1.html    关于犬的皮肤病的小知识  
5 `1 X! G! m; S; m/ N: z) T

xiaoba222

高级狗民

Rank: 6Rank: 6

狗民币:163

16#
发表于 12/12/26 00:18 |只看该作者
版主,不好意思,我刚才以为你发完了,中间插话了,你把我的话删除吧
) z& W/ \2 r. J& Z: Z3 }5 l+ c2 @4 k0 _) F) P! g
这样知识帖子就连贯了

sylvia89

钻石元老

Rank: 14Rank: 14Rank: 14Rank: 14

狗民币:93058

钻石元老勋章 初级宅星勋章 高级水手 财富勋章

17#
发表于 12/12/26 20:50 |只看该作者
斑竹辛苦了!

a244284130

金牌狗民

Rank: 8Rank: 8

狗民币:663

金牌狗民勋章

18#
发表于 13/1/25 16:31 |只看该作者
好贴啊

apolody

初级狗民

Rank: 2

狗民币:99

19#
发表于 13/7/15 12:02 |只看该作者
斑竹辛苦了!

muna0606

金牌狗民

Rank: 8Rank: 8

狗民币:12451

金牌狗民勋章 财富勋章

20#
发表于 13/7/15 22:29 |只看该作者
版主辛苦了,学习一下
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

猜你喜欢
相关问答
相关犬种